תוכן העניינים

עמוד:VI

ה ק ד מ VIה חלק ב : פרוסופוגרפיה 181 נספח א : מבקרים 301 נספח ב : חוגו של הורדוס 306 נספח ג : יהודים 309 נספח ד : אנשי רוח יוונים מפטרה 314 ביבליוגרפיה 319 קיצורים ומהדורות 347 מפתח האישים, המקומות והעניינים 355 מפתח המקורות 369

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר