הקדמה

עמוד:12

| 12 | בריתי שלום יעמדו על הברכה עורכי המשנה של הספר, הרב ד״ר אורי ליפשיץ וד״ר עוזי פוקס, שבחנו את עריכתי הראשונה והשוו אותה לחומרי הגלם ובכך תרמו מאוד לדיוק הדברים ולבירור כוונת דברי הרב . תודה לחברי המערכת פרופ׳ אביעד הכהן וד״ר אליעזר מלכיאל על קריאתם את הפרקים הערוכים ועל הערותיהם החשובות, ובמיוחד לחבר המערכת ויו״ר ועד הכתבים, הרב שמעון דויטש על הערותיו ועל מעורבותו העמוקה במלאכת העריכה על כל שלביה . כמו כן, תודה וברכה לחברי הנהלת הוועד להוצאת כתבי הרב שג״ר, ובמיוחד לרב ד״ר משה פאלוך, על תמיכתו וסיועו בשלבים שונים . תודתנו העמוקה למזכיר 'ועד הכתבים' אוריה שמלצר, המסייע תמיד בעבודה השוטפת ומלווה את העורכים ואת הספר עד להשלמתו וצאתו לאור . תודה לעורכי הלשון, בת-ציון שלומי ונדב גרשון, על עבודתם, ולנדב על הגהתו, למנחם הלברשטט על הציור המעטר את הכריכה ולסטודיו דוב אברמסון על העיצוב והעימוד . אנו מבקשים להודות לאנשי ידיעות ספרים, ובמיוחד למנכ״ל ההוצאה מר דוב איכנולד ולעורך תחום יהדות עמיחי ברהולץ, על האמון בספר ועל הנכונות להיות שותפים עם מכון כתבי הרב שג״ר בהפצת משנתו של הרב . אנו מודים מאוד לקרן ׳חסדי יצחק טראו׳ על התמיכה המתמשכת בהוצאה לאור של כתבי הרב שג״ר זצ״ל . ~ • ~ הרב שג״ר שאף להתגבר על גבולות המגזר, האידיאולוגיות והעמדות המקובלות, ולהתייחס לשאלות שעל הפרק מתוך אמת אנושית ואמיתה של תורה, ביושר, בכנות ומתוך הכרה נכוחה של המציאות . בהתאם לדרכו של הראי״ה קוק, אותו ראה כמורו ורבו, הוא שאף להימנע מהתבצרות בקצה ערכי מסוים, וביקש לראות את התמונה בשלמותה ואת הערך שיש בכל תפיסה ותפיסה . שילוב שני הקצוות אינו פשוט ; זוהי מלאכה סיזיפית המחייבת יגיעת נשמה, ויותר מכך – השראה אלוקית . עם זאת, בשונה מהרב קוק ובעקבות מורו המובהק השני, רבי נחמן מברסלב, האמין ששילוב זה אינו בהכרח הרמוני אלא צורם, סתור, וכאוב, אבל נדרש וחיוני . מתוך כך ספר זה מזמין

משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר