הקדמה

עמוד:11

| 11 | ומגובשת שחלקיה השונים מתבארים בפרקים השונים . הפרקים נכתבו לאורך תקופות שונות, ולפיכך מתוך נקודות מוצא שונות, שהרי תפיסותיו של הרב התפתחו לאורך השנים . זאת ועוד : מאורעות שונים גרמו לרב לבחון מחדש את עמדותיו ואת הנחות המוצא העומדות בבסיסן . כמו כן, חלק מפרקי הספר הם הרצאות ציבוריות שלקראתן שקל הרב היטב את המסר שברצונו להשמיע, ואילו חלק אחר הם שיעורים שהעביר לקהל מצומצם או אפילו הרהורים שכתב לעצמו, וממילא אין לראות בהם משנה ציבורית . עם זאת, המכלול של הספר, שניתן בהחלט למצוא בו עקרונות חורזים, מהווה לדעתנו צוהר לתפיסותיו המדיניות של הרב ובסיס למחשבה מחודשת על שאלות אקטואליות . כמו בספרים קודמים, בשל העובדה שהרב שג״ר לא התקין את כתביו לפרסום, 1 נדרשנו במהלך עבודת העריכה להתיך ביחד טיוטה ( או קובץ ) ותמלולי הקלטה, להוסיף מילים ומשפטי קישור כדי לאפשר עיון רציף, לכיד ובהיר בדברים, ולעבות מהלכים בעזרת קבצים אחרים של הרב . במקומות מסוימים נדרשו תיקון הנוסח או חידוד הרעיון שהובע באופן סתום למי שלא הורגל בשפתו ובאורח מחשבתו של הרב . כמו כן השלמנו והוספנו מראי מקום למקורות שהרב הפנה אליהם . בשל השנים שחלפו מאז כתיבת הדברים, הוספנו בהערות עורך ( המסומנות בראשי התיבות ה״ע בתוך סוגריים מרובעים ) תיאור קצר של התרחשויות אליהן הרב מתייחס . ניסינו ככל שהשיגה ידנו לאתר את המחברים והדוברים שאת מאמריהם והתבטאויותיהם הרב מאזכר, ואנו מתנצלים בפני מי שלא הצלחנו לאתר ולכן פרסמנו את דבריו ללא ציון שמו . לתועלת המעוניינים להרחיב ולהעמיק בדברים נוספו הפניות לחיבורי הרב שראו אור בעבר כאשר הם נוגעים בנושאי הספר הזה . רשימה של כל ספרי הרב שהתפרסמו עד כה מופיעה בסוף הספר . ברצוננו להודות לאשת הרב, הרבנית מרים, המשקיעה עמל רב כדי שתורתו תצא לאור עולם, על מעורבותה ועזרתה, על שתמללה את ההקלטות שבהן השתמשנו ועל שהקלידה את כתבי היד . 1 למרות שהרב נהג להקריא דברים מן הכתב בהרצאות ציבוריות, פעמים רבות הוא לא הספיק לומר את מה שתכנן, או שחרג ממה שהכין לומר בשל הדינמיקה של הדיון ( אם היה מדובר ברב- שיח ) או בשל שאלות המאזינים או קהל הלומדים . הקדמה

משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר