הקדמה

עמוד:10

בריתי שלום | 10 | רוב הפרקים נערכו במיוחד לשם פרסום בספר זה ומתפרסמים כאן לראשונה . מיעוטם התפרסם בימי חייו של הרב או נערך לאחר פטירתו לשם פרסום בספרים אחרים, במיוחד ספר הדרשות למועדי אייר ׳ביום ההוא׳, שנערך על ידי ישי מבורך ועל ידי . בעת שילוב הפרקים שכבר התפרסמו, עברנו שוב על הטיוטות ועל הקבצים של הרב ושינינו היכן שסברנו שיש בהם תוספת משמעותית על מה שכבר נדפס . הדרשות מ׳ביום ההוא׳ ששולבו בספר קוצרו, והושמטו מהן העניינים שאינם קשורים לנושא ספר זה, ושהשמטתם אינם מפריעה לקריאה השוטפת של הדרשה . בפתיחת כל דרשה ישנה הערת כוכבית ובה תיאור חומרי הגלם מהם נערכה, או מקום פרסומה הקודם . בסוף הספר יש רשימה שבה השתדלנו לרכז את התייחסויותיו של הרב לסוגיות הנידונות בספר בבמות אחרות, הן אלה ששולבו בספר והן אלה שלא . התייחסותו של הרב שג״ר לשאלות הפוליטיות העכשוויות היתה, כדרכו גם ביחס לנושאים האחרים, רחבה ויסודית, והוא דן מתוך בירור תורני ורעיוני מעמיק בשאלות אקטואליות כגון החזרת שטחים, מעמדה הדתי של מדינת ישראל, הסכמי שלום וההתנתקות . הוא מברר את הסוגיות האלה תוך הרחבה בנושאים כדוגמת משיחיות, היחס לשלום, משמעותה הרוחנית של ארץ ישראל, לאומיות ואוניברסליות, סולידריות יהודית, ביתיות ועוד . הרב פורס ומנתח בפרקי ספר זה מגוון רחב של מקורות : מקראות ואגדות, מחשבת חז״ל, סוגיות הלכתיות, מקורות קבליים וחסידיים, כתבי הרב קוק – ובמקביל גם משלב עיון בהגות מערבית מודרנית ופוסטמודרנית . מקום מיוחד בספר ( ובתורתו של הרב בכלל ) תופס הרמב״ם כהוגה וכפוסק, והרב מקדיש עיון נרחב לתפיסתו את השלטון, את מצוות יישוב הארץ, את המלחמה ואת המשיחיות . בירור יסודי זה מעמיד את משנתו כייחודית וחשובה גם עבור מי שלא יסכים עם מסקנותיו . זאת ועוד : לנוכח הסוגיות הבוערות והדילמות הכבדות ניכר כי כתיבתו ושיחתו של הרב נובעות מעומק הלב, מתוך כאב עמוק ותקווה לוהטת לאפשרות של תיקון, ואינן מתמצות במסקנות עיוניות מתוך המקורות . הנגיעה האישית העמוקה מתבטאת לא פעם בכתיבה חריפה ותקיפה . מן הראוי להדגיש שאין לראות בספר מקשה אחת, קרי משנה סדורה

משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר