אמנון אלטמן ז"ל — האדם והחוקר

עמוד:יא

אמנון אלטמן ז"ל — האדם והחוקר יא בתעודות ההיסטוריות, המנהליות והמשפטיות של מדינות המזרח הקדום, להבהרת 4 מונחים מושגי מנהל ומשפט במקרא . כאן קרה מפנה מעניין במחקריו של אמנון : תוך העיסוק בתעודות אל-עמארנה ובמקורות החִתיים של התקופה, נחשף לקורפוס החוזים של מלכי חת עם המדינות הגרורות בסוריה ובאסיה הקטנה, ממאה ט"ו ועד מאה י"ג לפסה"נ . כתלמידו המובהק של פרופ' פנחס ארצי, אמנון הכיר מיד בחשיבותם של מקורות אלה לחקר תולדות היחסים הבינלאומיים באמצע האלף השני לפסה"נ, ועבר לחקור מקורות אלה . בחושו ההיסטורי, ובחריפותו, הוא הבחין בחֶסר חמור בחקר החוזים החתיים . חוזים אלה מורכבים בדרך כלל משני חלקים עיקריים : מבוא היסטורי ארוך, וסעיפי החוזה המכילים את התנאים אותם כופה הריבון על הגרור . והנה עד אז, חוקרי החוזים החתיים התמקדו בחקר החלק השני של החוזה המכיל את התנאים . החוקרים ראו בתנאי החוזה את העיקר, והזניחו את חקר המבואות ההיסטוריים . הם ראו במבואות אלה תעמולה מלכותית בלבד, ולא עמדו על משמעותם המשפטית . אמנון הבחין מיד בחשיבותם של מבואות אלה להכרת תולדות היחסים הבינלאומיים בתקופת אל-עמארנה . הוא הבין שמדובר לא רק במסמכים היסטוריים, אלא בראש וראשונה במסמכים מדיניים, משפטיים ודתיים מובהקים . הוא גילה, כי מטרת המבואות לחוזים להצדיק ולבסס את זכויות הריבון לכפות התחייבויות על גרוריו, ולמנוע מהם לערער על חוקיותו ותקֵפותו של החוזה . הוא גם הבין, כי מבואות אלה מהווים מקור חשוב ועשיר למושגים ולכללים המשפטיים הקשורים לחוק הבינלאומי של אותה תקופה . מתוך הכרה זו התפתח מחקר ענֵף ועשיר, שהצמיח סדרה של לא פחות מחמישה-עשר מאמרים כבדי משקל וחדשניים על המבואות ההיסטוריים של 5 מחקר חדשני ומעמיק זה נאסף והורחב, ושימש יסוד לספרו החוזים החתיים . הראשון הגדול, The Historical Prologues of the Hittite Vassal Treaties Inquiry into the Concepts of Hittite Interstate Law ) ( . הספר יצא בשנת 2004 6 בספר זה העניק אמנון בהוצאת בר-אילן, במסגרת פרסומי המכון לאשורולוגיה . לקורא סקירה מקיפה של התוכן, המבנה והרקע ההיסטורי של עשרים החוזים הנידונים במחקר ; וניתח את המבואות לחוזים אלה ניתוח מעמיק ומדוקדק ביותר מנקודת מבט היסטורית מדינית, משפטית ותיאולוגית . הקורא את ספרו לא יכול 4 ראו ברשימת הפרסומים מס' 15 , 18 , 19 , 22 , 28 , 34 – 36 . 5 ראו מאמרו הראשון, פורץ הדרך בסוגיה זו : "מוטיב ההצטדקות במבואות ההיסטוריים לבריתות של שופילוליומה א' מלך חת", שנתון ב ( תשל"ז ) , עמ' 27 - 49 ; והשוו לפרסומים מס' 9 , 14 , 18 , 21 , 24 – 27 , 38 , 40 , 42 , 44 , 45 , 48 . 6 ראו ברשימת הפרסומים מס' 2 .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר