בריתות מדיניות במזרח הקדום

עמוד:ד

מסת"ב 3 - 221 - 536 - 965 - 978 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים תשע"ח סדר ועימוד : אירית נחום לוחות והדפסה : דפוס אופסט שלמה נתן בע"מ www . bialik - publishing . co . il עורכת המפתחות : יעל ולדמן הספר הוצא לאור בסיוע : הקרן הלאומית למדע אוניברסיטת בר-אילן

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר