בריתות מדיניות במזרח הקדום

עמוד:ב

ספ ר יית האנצ יקלופ דיה המקראית ס ד ר ת ס פ ר ים ע ל ה מ ק ר א ו ע ו ל מ ו מ י ס ו ד ה של ה א נ צ י ק ל ו פ די ה ה מ קר א ית בעריכת שמואל אחיטוב הבאה לדפוס והפקה : גאולה כהן לד

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר