תקצירי המאמרים

עמוד:13

תקצירי המאמרים [ 13 ] "רוח הדבר הגדול והעז" לשון המקרא, הנבואה ושאלת הסמכות המאוחרת בספרות העברית החדשה בין ברנר לביאליק אוראל שרפ המאמר בוחן את השפעת המקור הסגנוני של העברית על התוכן שנכתב בסגנון זה ואת הדרכים שבאמצעותן בחרו ברנר ומחברים אחרים להתייחס להשפעה זו . על בסיס עיון בכתבי ברנר ובני דורו המאמר דן במהות הבחירה של רוב סופרי ההשכלה לכתוב בעברית המקראית ובשאלה כיצד תפס ביאליק בחירה זו וכיצד חלק עליו ברנר בעניינה . המאמר עומד על המשמעות השונה שקיבלה הבחירה לפנות לעברית רבת המקורות המבוססת על שפת חז"ל, זו שביאליק כינה "נוסח מנדלי", ומציג לעומתה את המשמעות של בחירה זו בעיני ברנר . על בסיס עיון ב"מסביב לנקודה" נבחנת המודעות של המסַפר של "מסביב לנקודה" להשתמעויות התמטיות של כל אחד מן המקורות של השפה, ונבדקות ההשלכות של מודעות זו וקבלה זו של המקורות על תפקידן בטקסט . מתוך הבנת הסמכות והעוצמה הטמונות בפסוקי המקרא הטענה המרכזית של המאמר היא שהמספר מבקש למצות את כוחם הנבואי וההתגלותי . בכך הוא נאמן לעמדתו של ברנר, שאיננה מבקשת ליטול לעצמה סמכות מאוחרת של העורכים ושל הכותבים המאוחרים יותר . על יסוד אותה הבנה של אופיים השונה של המקורות ושל העוצמה שבהם מודגמת הצלחת המספר ב"מסביב לנקודה", מתוך מודעות לכוחה של לשון המקרא, לממש את מלוא הפוטנציאל התמטי שהלשון הזאת מאפשרת לו .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר