בפרט ובכלל על יהדות, ריבונות וזכויות אדם גיליון 5

עמוד:1

• | ע ל י ה ד ו ת , ר י ב ו נ ו ת ו ז כ ו י ו ת א ד ם עורכים עורכים חנוך דגן | שחר ליפשיץ | ידידיה צ׳ שטרן שחר ליפשיץ | טליה פישר | ידידיה צ' שטרן גיליון 5 דצמבר 2019 טבת תש"ף

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר