מבוא

עמוד:14

אחד מחמישה תלמידים 14 במוסד חינוכי שאינו מכשיר את תלמידיו כראוי לשוק התעסוקה במאה ה- 21 ולחיים בחברה דמוקרטית . נתונים רשמיים מראים כי בשנת הלימודים תש"ף ( 20 / 2019 ) למדו בחינוך החרדי 471,512 תלמידים ב- 6,908 מוסדות חינוך . בגילי היסודי והתיכון בלבד למדו בחינוך החרדי בשנה זו 346,260 תלמידים, שהם % 8 . 24 מכלל החינוך העברי בישראל ו- % 19 מכלל מערכת החינוך בישראל על כל זרמיה ( משרד החינוך, 2020 ) . ממדיה של מערכת החינוך החרדי והגידול החזוי לה בעשורים הקרובים הם סיבה טובה להיכרות מעמיקה עימה, על כל רבדיה . הייחוד שלה בנוף החינוכי הוא סיבה נוספת ללמוד על מגוון היבטים המאפיינים אותה — למשל הפדגוגיה, איכות הלמידה, טיב ההוראה וההתנהלות הארגונית שלה . מסיבות אלו ראוי גם לבחון אם יש צורך בשינויים ותמורות בה . החשיבות הרבה של החינוך החרדי נובעת גם מכך שהוא ממלא תפקיד חשוב בליבה של החברה החרדית . מערכת החינוך משמשת כלי מרכזי לסוציאליזציה ולהקניית מסרים, ערכים והתנהגויות הנתפסים כרצויים וחיוביים בחברה החרדית, והיא בעצמה מממשת ערכים דתיים ( שפיגל, 2011 ; ריימן, 2017 ) . חשיבותה לציבור החרדי באה לידי ביטוי הן בגודל ההשקעה החברתית והכלכלית בה והן בעוצמת ההתנגדות לניסיונות ליצור בה שינויים ותמורות . למרות כל אלה ולמרות השפעתה הרבה על אופייה העתידי של החברה הישראלית, לא קיים כיום חיבור עדכני המאפשר להכיר את מערכת החינוך החרדי כמכלול, על רכיביה הרבים ודרכי פעולתם . ספר זה נועד למלא חלל זה ולהציג תמונה רחבה ועשירה של מערכת החינוך החרדי . עניינו הוא להביא את העיסוק הציבורי והמחקרי בה לקדמת הבימה ולעודד למידה של מאפייניה ושיח על דרכי פעולתה . סוגיה חשובה ורגישה ברקע של חיבור זה היא האפשרויות לפתח היבטים מסוימים בחינוך החרדי ולייעל ולשפר את המערכת ככלל ואת מוסדותיה בפרט . דיון עקרוני באפשרויות אלו יופיע באפילוג, מסיבות אחדות . ראשית, אנו חושבים שלפני שמבקרים מערכת ולפני שעוסקים בצורך לשנות ולתקן אותה ראוי תחילה ללמוד אותה ולהכיר את חלקיה ואת דרכי פעולתה, קל וחומר על רקע ההערכה הרבה אליה בציבור החרדי ; שנית, במגזר החרדי יש רגישות רבה לכל מה שמתקשר לניסיון להשפיע מבחוץ על החינוך שלו ודחייה של מרבית ההצעות

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר