תקציר

עמוד:12

אחד מחמישה תלמידים 12 שאינם נלמדים במסגרות החינוך הרגילות . ניתן לראות צמיחה מהירה של חוגי אנגלית, מדעים ורובוטיקה בציבור החרדי במסגרות אלו, ועל כן חשוב מאוד לתת את הדעת על האיכות של לימודים אלו, שיכולים לשמש בסיס עבור רבים ללימודי יסוד איכותיים . מערכת החינוך החרדי היא מערכת מסועפת ומורכבת האחראית לחינוכם של קרוב לחמישית מאזרחי ישראל . כחינוך חרדי מערכת זו מתפקדת בצורה טובה ויעילה ומכשירה את תלמידיה להיות בוגרים מצליחים בעולם החרדי . אך במובנים של חינוך מערבי בוגריה, בעיקר הבנים, מוגבלים ביכולתם להשתלב בשוק העבודה או להיות אזרחים במדינה המושתתת על ערכי הדמוקרטיה . מערכת זו מתנגדת התנגדות עקרונית לשינויים, על פי העיקרון "חדש אסור מן התורה", ואולם בה בעת, הלכה למעשה, היא משתנה כל הזמן ומתאימה את עצמה לצורכי הסביבה . השינויים המתרחשים בה נובעים מצרכים פוליטיים, תעסוקתיים וחינוכיים ומאילוצים פרקטיים נוספים . הדרך ליצור שינויים שישפרו את המערכת כרוכה בהכרתה, בהבנתה ובמתן כבוד בסיסי לעומדים בראשה . הבסיס לקידום תהליכי שיפור הוא שיתוף פעולה בין רשויות המדינה ובין מערכת החינוך החרדי מתוך הקשבה לצורכי השטח ובניית אמון . תהליכי השיפור של המערכת יכולים להתבצע בתחומים שונים וברמות השפעה ורמות חיכוך משתנות : תהליכים כלל-ארציים עלולים להיתקל בהתנגדויות קשות אך להשפיע בתפוצה רחבה ; תהליכים מוניציפליים הם בעלי סיכוי גבוה להטמעה, אך תפוצתם מקומית בלבד, למעט אם מתקיים שכפול של מודלים מוצלחים ; תהליכי שינוי מול רשתות חינוך הם בעלי סיכוי הטמעה נמוך, אך להצלחה בהם עשויה להיות תפוצה רחבה מאוד ; תהליכים בית ספריים יכולים ליצור שינוי עומק, אך במרבית המקרים הם יישארו נקודתיים . היכרות מעמיקה עם מערכת החינוך החרדי תסייע לקבוע מהם המקומות שראוי לשנות בה ואף למצוא את הכלים ליצירת שינוי שכזה .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר