תקציר

עמוד:10

אחד מחמישה תלמידים 10 של שיטות לימוד חדשניות ושל טכנולוגיות ומיומנויות של המאה ה- 21 , בגיוון של דרכי הוראה, בפיקוח, וכן בסוגיות של פיתוח מקצועי של עובדי ההוראה . עם הקמת המחוז החרדי הוקם גם זרם חינוך חדש, ממלכתי-חרדי, במטרה לספק לימודי ליבה מלאים במוסדות בעלי אופי חרדי מובהק עבור אוכלוסיות חרדיות המעוניינות בכך . זרם זה פועל היום במעל ל- 60 בתי ספר ובעשרות גנים, אבל אף שהוקם להיות מענה לציבור חרדי מודרני, במקרים רבים הוא נותן מענה לבתי ספר במצוקה כלכלית קשה ולאוכלוסיות שבפריפריה החרדית . הרשויות המקומיות הן גוף מבצע מרכזי בתחום החינוך, לאחר תהליכי ביזור שהתרחשו במדינת ישראל בעשורים האחרונים . הרשות המקומית אחראית על מבני החינוך, על הרישום למוסדות החינוך, על מערך ההסעות ועל שירותי המשרד והניקיון בבית הספר . שנים רבות לא סיפקו הרשויות את התנאים האלה למוסדות חינוך חרדיים בשל היותם מוסדות לא ממלכתיים ובשל האוטונומיה שדרשו לעצמם . בשנת 2007 , בעקבות חוק נהרי, חויבו הרשויות לתת למוסדות החינוך החרדיים שירות דומה לשירות שניתן למוסדות חינוך אחרים . המענה של הרשות המקומית למוסדות החינוך החרדיים קשור באופי הרשות : ברשויות חרדיות האינטרסים משותפים ושיתוף הפעולה מתבסס על עירוב של שיקולים מקצועיים ופוליטיים ; ברשות שיש בה מספר החרדים הגדול ביותר, ירושלים, מערכת החינוך החרדי מקבלת מקום חשוב, אך מיקומה מלווה בהחלטות פוליטיות רבות ; ברשויות מקומיות מעורבות, לדוגמה בחולון וברחובות, הטיפול במוסדות החינוך החרדי תלוי באג'נדה העירונית כלפי הציבור החרדי ; ברשויות מקומיות בפריפריה בדרך כלל קיים שיתוף פעולה בין הרשויות ובין מוסדות החינוך החרדי . גורם המשפיע מאוד על טיב תפקודה של כלל מערכת החינוך החרדי הוא עובדי ההוראה בה, וגם בתחום זה יש להבחין בין מערכת החינוך לבנים ובין מערכת החינוך לבנות . מרבית המורים לבנים מלמדים בבתי הספר בלא הכשרה מוקדמת, ושיעור המורים הגברים בעלי תואר אקדמי נמוך מאוד . רק בשנים האחרונות ניכרת צמיחה של מכוני הכשרה לגברים, ורוב הלומדים בהם כבר מלמדים בפועל במוסדות החינוך . הגברים המחנכים מחויבים באופן עקרוני בתוכנית הכשרה דומה לתוכנית של הנשים, אך חלק גדול מלימודיהם בישיבה מוכר לצורכי תואר, וכן עבודתם בבתי הספר מוכרת כהכשרה מעשית, ולפיכך תהליך הפיתוח

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר