אחד מחמישה תלמידים: החינוך החרדי בישראל

עמוד:1

א ח ד מ ח מ י ש ה ת ל מ י ד י ם ה ח י נ ו ך ה ח ר ד י ב י ש ר א ל ענת בארט | אהוד ( אודי ) שפיגל | גלעד מלאך

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר