בין שתי נשמות

מתוך:  > בין שתי נשמות

עמוד:4

Dan Miron Between Two Souls : S . YAgnon’s “Only Yesterday” Reflecting Goethe’s “Faust” הספר יוצא לאור בסיוע מסת"ב 3 - 304 - 536 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים, תש"ף סדר ועימוד : רונית גלעד הדפסה : דפוס מאור-ולך, ירושלים 2020 Copyright by the Bialik Institute, Jerusalem www . bialik - publishing . co . il Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר