תקצירי המאמרים

עמוד:13

תקצירי המאמרים [ 13 ] בחרתי לכנות "החזון האקטיביסטי" . ב"חזון האקטיביסטי" כוונתי לתפיסת "הפעולה האקטיביסטית" המבחינה בין הפעילים, האמונים על הפצת מסר זכויות האדם, על שחרור האוכלוסייה המקומית ועל תיקון עולם, לבין האוכלוסייה המקומית, המצופה לקלוט את המסר, להשתחרר ולהשתנות . הפניית המבט אל החזון האקטיביסטי נולדה מתוך חקר המקרה שיוצג במאמר זה – קבוצת דיאלוג שבמסגרתה נפגשו פעילי זכויות אדם לשיחה עם אנשי חינוך חרדים מזרחים המזוהים ברובם עם תנועת ש"ס . בהקמת הקבוצה בחרו הפעילים לעשות מעשה חריג – הם נפגשו עם מתנגדיהם לא כדי להפיץ את מסר זכויות האדם אלא כדי להכיר את האחר ולייצר מרחב לרפלקציה עצמית ולחשיבה מחודשת – שלהם עצמם . המאמר מציג פרקטיקה של תרגום שצמחה מתוך המפגשים, אותה כיניתי "תרגום מוכוון דיאלוג", וכן חזון אקטיביסטי של שותפות ארוכת טווח שנולד בעקבותיהם . הללו פותחים פתח לדיון באקטיביזם של זכויות אדם החורג מגבולותיו של החזון האקטיביסטי, כמו גם בחיבורים אפשריים בין חברה אזרחית לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, המבקשות להרחיב את גבולות הביקורת של מדעי החברה הביקורתיים .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר