בפרט ובכלל : על יהדות, ריבונות וזכויות אדם

עמוד:1

• | ע ל י ה ד ו ת , ר י ב ו נ ו ת ו ז כ ו י ו ת א ד ם עורכים חנוך דגן | שחר ליפשיץ | ידידיה צ׳ שטרן גיליון 4 דצמבר 2018 טבת תשע"ט

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר