המיית הציפור, שאגת הצער - דרכי עיצוב הזיכרון בכתיבתם של ניצולי השואה

עמוד:4

Anat Livne Murmurs of the Dove, The Roar of Sorrow Ways of shaping memory in Holocaust survivors’ writing ערכה והביאה לדפוס : לאה שׂניר עיצוב העטיפה רוחמה שׁ . על העטיפה Repose, 1908 by Pablo Picasso Succession Picasso 2015 © Digital Image © ( 2015 ) The Museum of Modern Art / Scala, Florence אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכני ( לרבות צילום והקלטה ) , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור . מסת"ב : 1 - 0760 - 02 - 965 - 978 © By Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . , Tel Aviv Printed in Israel 2015 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ עימוד : סטודיו ע . נ . ע . בע"מ נדפס בדפוס "חדקל", תל-אביב www . kibutz – poalim . co . il אתר ההוצאה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר