בשדות אז אולי: פואטוביוגרפיה עיון בשירתו המאוחרת של נתן זך

עמוד:4

Sigal Naor Perelman The Poetobiographical Dimension in the Later Poems of Natan Zach ערכה והביאה לדפוס : לאה שׂניר עיצוב העטיפה : רוני בלוסטוקי אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי, או מכני ( לרבות צילום והקלטה ) , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור © By Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . , Tel Aviv Printed in Israel 2014 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד ולמחברת עימוד : סטודיו ע . נ . ע . בע"מ נדפס בישראל דפוס "חדקל" בע"מ אתר ההוצאה : www . kibutz - poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר