בשדות אז אולי: פואטוביוגרפיה עיון בשירתו המאוחרת של נתן זך