יגאל עילם, בין כרוניקה להיסטוריה

עמוד:13

יגאל עילם | 13 היה בראש ובראשונה מעשי וניסיוני ; וברמה התיאורטית לא חרג מפרוצדורות של 6 מיון וסיווג, שאפיינו מקדמת דנא את דפוסי מחשבתו ומדעו של האדם הקדמון . אך מנגד, ניתן גם לטעון, כי לא חקר האמת דרבן את התפתחות המדע הקדום, הפרגמטי ביסודו, כי אם השאיפה להשיג שליטה על הטבע ועל הסביבה שהקיפה 7 את האדם . הפקת לקחים על חשבון האמת זיהוי ההיסטוריה עם חקר האמת הציב משימה קשה לביצוע, כפי שתוקדידס העיד על כך יפה ; ועל כך העידה עוד ביתר שאת, העובדה שדורות ההיסטוריונים היווניים הבאים, עד פוליביוס, 200 שנה מאוחר יותר, לא עמדו בקריטריונים שהציב תוקידידס 8 הם ייחסו להיסטוריה ערך עליון אחר, מורליסטי או ולא שמו את האמת נר לרגלם . דידקטי במהותו, שאותו ניסח טקיטוס במילים אלה : "שלא תהיינה המידות הטובות 9 לפיכך נאלמות ושיהא מורא הדורות הבאים והקלון על אמרי-אוון ומעשי אוון" . יש לציין, כי ההיסטוריונים ה"מדעיים" וההיסטוריונים ה"מורליסטיים" התלכדו לפחות בנקודה אחת : בדרישה כי ההיסטוריה תישא ערך פרגמטי, או חינוכי או אינסטרוקטיבי ( מאלף ) , ודרישה זו, שעליה עמד כבר פוליביוס, הבדילה בוודאי 10 ויש להודות כי דרישה זו מלווה את בין ההיסטוריה לבין הכרוניקה שקדמה לה . כתיבת ההיסטוריה ואת לימוד ההיסטוריה עד עצם היום הזה . היא בולטת במיוחד בתפקיד שממלאה ההיסטוריה בכל מערכת חינוך מוכרת . זהו תפקיד כפול, הן מדעי והן מורלי, שהמתח ביניהם אינו ניתן לגישור . עצם הדרישה או הציפייה להפיק לקחים מן ההיסטוריה, כפי שעלתה כבר אצל ההיסטוריונים הראשונים, היה בה כדי לשבש מראש את הכוונה להתרכז קודם כול ואך ורק בהפקת האמת אודות אירועי העבר או גם לשמור על אופייה האובייקטיבי של ההיסטוריה . האמת או המציאות היא פרטנית עד אינסוף, וכל ניסיון להציג תמונה משמעותית 6 ראו : קלוד לוי-שטראוס, החשיבה הפראית, פרק ראשון : המדע של הקונקרטי, ספרית פועלים ( ללא תאריך ) עמ' 13 - 45 . 7 מעניינת הצעתו של ג' . ג . קראותר, בספרו היחסים החברתיים של המדע, לראות במדע "מערכת התנהגות שבאמצעותה משיג האדם שליטה על סביבתו" ; היא מצביעה לדעתי במדויק על הכוח המניע שמאחורי התפתחות המדע ועולה בקנה אחד עם ידיעותינו על התפתחות התרבות האנושית, מן ה"הומו האביליס" ועד ימינו . J . G . Crowther, Social Relations of Science, New York . The Macmillan Company, p . 1 . 8 ראו : המבוא המאלף, "ליוויוס ההיסטוריון", שצירף דוד אשרי לספרו של טיטוס ליוויוס, תולדות רומא, תרגמה שרה דבורצקי, מוסד ביאליק, ירושלים, תשל"ב . 9 קורנליוס טקיטוס, ספרי-השנים , ג', תרגמה שרה דבורצקי, מוסד ביאליק, 1962 , עמ' 65 . 10 ) 31 Polybius, Delphi Complete Works of Polybius ( Delphi Ancient Classics Book Kindle Locations 11791 - 11796 ) . Delphi Classics . Kindle Edition (

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הקיבוץ המאוחד

המכללה האקדמית ספיר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר