יגאל עילם, בין כרוניקה להיסטוריה

עמוד:12

12 | בין כרוניקה להיסטוריה וכן שלא תאבד תהילתם של מפעלים גדולים ומופלאים, הן של יוונים והן של ברברים, ובמיוחד לא הסיבה שבגללה נלחמו אלה באלה" ובמקום אחר בספרו כתב : "אני חייב לספר את מה שמספרים, אבל איני חייב להאמין בכל דבר, ועיקרון זה 3 תוקידידס, הבוטח בעצמו, התייחס בביטול אל ההיסטוריונים חל על כל חיבורי" . שקדמו לו, בעיקר בשל הקלות בה הלכו בעקבות המיתוסים : "ואין להאמין ביותר להמנונות המפורכסים הרבה של הפייטנים ואף לא בתיאוריהם של כותבי דברי הימים, שהעדיפו דברים ערבים לאוזן על האמת ; סיפוריהם אינם ניתנים לבדיקה ומפני אורך הזמן נכנסו רובם לתחום המיתוס ואין בהם ממש" . הכתיבה ההיסטורית, טען תוקידידס, אולי אין בה ערך בידורי מובהק, אך יש בה ערך חשוב הרבה יותר : "ואפשר שסיפור מאורעות, שאין בו כלום מן המיתוס, לא יהא בו כדי לענג את השומעים ; אך כשלעצמי דייני אם ימצאו בו תועלת אותם שירצו לצפות באמת הברורה שבמעשים הנעשים ובמאורעות שעלולים לשוב ולהתרחש ביום מן הימים, כמותם או כיוצא בהם, כמקרה אשר יקרה את בני האדם . כי ספר זה נתחבר כקניין 4 לדורות ולא לשם שעשוע לשעה בלבד" . בדבריהם של אבות ההיסטוריה הכתובה בולטת אם כן הזיקה — אם גם אנטיתטית — שבין ההיסטוריה למיתוס . ההיסטוריה, שלא כמיתוס, חותרת לאמת . וכשהיא מתארת נאמנה את אירועי העבר, היא עשויה להועיל, כיוון שהיא נושאת לקחים . המיתוס, לעומת זאת, אינו אלא סיפור אגדה ; זו אף הייתה משמעות המילה "מיתוס" ביוונית . ואילו "היסטוריה" משמעה היה "חקירה" ; ויסוד זה הודגש היטב לא רק בדברי תוקידידס, אלא גם בדבריו של הרודוטוס . ההיסטוריה, מרגע הופעתה, הוצגה אפוא כפעולה הכרוכה במאמץ אינטלקטואלי המכוון לחקר האמת . הייתה זו קריאת תגר על המיתוס שסימנה ללא ספק את ההבדל המכריע בין שתי הסוגות : ההיסטוריה כרוכה בחקירה ובדיקה, שהמיתוס פטור ממנה . פריצת דרך זו, שהתגלמה בכתיבת ההיסטוריה, מתרחשת באותו פרק זמן — המאות ה- 7 וה- 6 לפני הספירה — שבו התרחשה הבקעת הדרך הפילוסופית במחשבה היוונית : הניסיון להציע תיאוריה חלופית למיתולוגיה, אודות טיבו של היקום ( הקוסמוס ) , יסודותיו 5 ואופני פעולתו . מצד אחד, אפשר לטעון כי כבר העלאת הדרישה לגילוי האמת וההתמקדות בחקר האמת הִקנו להיסטוריה מעמד חלוצי בין המדעים . שהרי המדע הקדום, בכללותו, 3 הרודוטוס, היסטוריה, ספר ז' , 152 . תרגמו בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ, הוצאת פפירוס, אוניברסיטת תל אביב, 1998 . 4 תוקידידס, תולדות מלחמת פילופוניס , ספר ראשון, פרקים כ' - כ"ג, תרגם א . א . הלוי, מוסד ביאליק, ירושלים, 1959 , עמ' 12 - 14 . 5 . Benjamin Farrington, Greek Science, Penguin Books, 1953, pp . 34, 36, 91 ; M . I Finley, The Greek Historians, The Viking Press, 1960, p . 1

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הקיבוץ המאוחד

המכללה האקדמית ספיר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר