תוכן העניינים

עמוד:9

[ 9 ] לו . קווים נאו – ערביים בערבית היהודית הידועים מדיאלקטים מודרניים 381 לז . על חשיבות הערבית הבינונית להבנת תולדות הלהגים המודרניים 387 לח . שחזור קווי לשון נאו – ערביים מטקסטים ערביים – בינוניים 393 לט . הערות על הכינויים בערבית הבינונית 397 מ . על הקשיים לנצל את החומר הנאו – ערבי שבטקסטים ערביים – בינוניים לשם שחזור ההיסטוריה של הלהגים המודרניים 400 שער שישי : ערבית יהודית, להגים מא . קווים דיאלקטיים בבליים בערבית היהודית של ימי הביניים 415 מב . על מילות חיבור ותיאורי משפט המתועדים בערבית האַנְדָלוּסית 425 מג . האם היו הלהגים הערביים – היהודיים מימי הביניים מובנים לשכניהם המוסלמים, והאם מעידה הערבית היהודית על מציאות להג ערבי – יהודי בעל צביון מוגרבי במצרים של ימי הביניים ? 428 שער שביעי : ערבית יהודית, אוצר המילים מד . על מעתקים סמנטיים בערבית היהודית של ימי הביניים 435 מה . הערות לאוצר המילים של הערבית היהודית 442 מו . על מסירה לא מדויקת של מילים בערבית היהודית של ימי הביניים 447 מז . מילים בספר השורשים של ר' יונה אשר טעה בהן דוזי במילונו 451 שער שמיני : ערבית יהודית, מורפולוגיה / תחביר / סגנון מח . חילופי שורשים בערבית היהודית של ימי הביניים 455 מט . על הידמות ת' הבניין החמישי לפ"א הפועַל ( על קו לשון סמוי מן העין בערבית היהודית ) 464 נ . על השימוש הבלתי מדויק של הבינוני בערבית היהודית של ימי הביניים 468 נא . הזוגי ורקעו הלשוני בערבית היהודית 473 נב . שמות המספר בערבית היהודית 478 נג . הערות על מילות היחס בערבית היהודית 486 נד . על 'אן' המוסב ללוואי בלתי מיודע תוכף 492 נה . המחשה לעומת יידוע 499 נו . על שני קווי לשון סגנוניים בערבית היהודית של ימי הביניים 502

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר