תוכן העניינים

עמוד:8

שמואל פיינר / ספר הברית קורא בספריית ההשכלה : פרק בשלילת הנאורות בשלהי המאה השמונה עשרה 311 יעקב ברנאי / הרציפות ההיסטורית : מסמך על התהוות הדור השני באסכולה הירושלמית 333 כתבי יוסף קפלן : רשימה ביבליוגרפית 349 החלק האנגלי אבריאל בר-לבב, דב סטוצ'ינסקי, מיכאל הד ז"ל / יוסף קפלן והדרך אל המודרנה : נוצרים חדשים, יהודים חדשים ומה שביניהם ומסביבם * 9 קרלו גינצבורג / מידה טובה, צדק, כוח : על מקיאוולי וכמה מקוראיו * 29 היינץ שילינג / לותר והיהודים : המבוכות והאפשרויות של יובל חמש מאות שנה לרפורמציה * 49 רוג'ר שארטייה / שבע הנשמות של 'תיאור קצר' מאת לאס קסאס : היסטוריה ביבליוגרפית * 67 דיוויד גרייזבורד / פירוק הזהות היהודית בפזורה היהודית בעת החדשה המוקדמת : המקרה של הקונברסוס * 85 פרנצ'סקה טריבלטו / דרך אחרת אל המודרניות : הממד הכלכלי * 121 חוויאר דניאל קסטניו / נדוניות סבוכות של מומרים בנווארה הקדם מודרנית * 145 ז'וזה אלברטו רודריגז דה סילבה טווים / זמנים אוריינטליים במערב : כוחם של הסולטנים והיהודים במאות השש עשרה והשבע עשרה * 179 דב סטוצ'ינסקי / יהודים חדשים כסוכנים, קרבנות והוגים של אימפריה : עוד לעניין יצחק קרדוזו * 209

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר