אתגרים מחקריים

עמוד:13

31ה מ ו ש ב ה הג ל י ל י ת ו ה ח י נ ו ך ה ע ב ר י מסוימות נעדרות ממנה כליל . גם האיזון הכמותי בין המושבות, אינו אחיד . כפר תבור וראש פינה, גם בשל הארכיונים המסודרים בהן, עשירות במידע . עשירה מאוד גם יבנאל, שחומר רב אודותיה מצוי בארכיון לבון או בספרו של 14 המעניק ליבנאל דגש מיוחד . מנגד, קשה למצוא מקורות אהרון עבר הדני, אודות מנחמיה או משמר הירדן . ארכיון יסוד המעלה מתעד בפירוט את סוף שנות השלושים ומותיר בעלטה מוחלטת שנים אחרות . אוספים רבים לוקים בחד – צדדיות ‘טכנית‘, מפני שהם מקבצים תכתובות ומשמרים רק את דבריו של אחד משני הצדדים . כך מצוי בסדרה J15 בארכיון הציוני המרכזי, הנוגעת ליק"א, הרבה יותר ‘דואר נכנס‘, כלומר מכתבים שהופנו ליק"א, מאשר ‘דואר יוצא‘, המבטא את החלטות פקידי יק"א ותהליכי קבלת ההחלטות שלהם . עוד סיבה לחוסר האיזון במקורות היא שרוב התכתובת שהתקבלה במוסדות עסקה בתלונות ממינים שונים . לכן היא אינה משקפת את שגרת המעשה היומיומי ויכולה ליצור הערכה מוטעית של ממדי הקשיים . דוגמה נוספת היא היעדרו של תיעוד כתוב לצדדים הפדגוגיים שבמלאכת החינוך . רק בראש פינה השתמר אוסף מכובד של דיוני מועצת המורים, מה שמעלה את השאלה האם כך העריכו 15 גם מורים במושבות אחרות את הסוגיות שלפניהם . אתגר נוסף לחוקר מעמידים שפע ספרי ההנצחה : ספרי הנצחה אישיים 17 וכן שני ספרי היובל 16 ספרי הנצחה יישוביים או אזורייםאו ספרי זיכרונות, 18 ספרים אלה דורשים עיבוד זהיר ורגיש כדי שהוציאה הסתדרות המורים . להימנע מהמגמתיות המדריכה אותם במטרה להאיר את זכרו של דור הראשונים באור חיובי . מגמה זו מתבטאת למשל בהעלמה של מתחים קשים . כך אין ספרו של יעקב הרוזן על מטולה מזכיר כלל את המריבה הקשה בין מנהל בית הספר, חיים צבי שֹהם, לקודמו בתפקיד, יוסף מרקובסקי, בימי מלחמת העולם הראשונה, קל וחומר שאין הדבר מוזכר בספרי זיכרונותיהם של שני ילדיו של 19 מספר הזיכרון של ראש פינה נעדרת כליל המריבה הקשה בין מרקובסקי . המורים חיים קלר לאפרים דרוקרסקי שהעכירה את שמי המושבה בתחילת 14 עבר הדני, הגליל התחתון . 15 אף שתמונה משלימה משתקפת במאמרים רבים של כתב העת 'החינוך' . 16 למשל, עוגן, אשר היה ; הרמתי, שלושה מורים ; כרמי, מחנך ודרכו . 17 למשל, חריזמן וגרינגר, נחשוני החולה, או עבר הדני, הגליל התחתון . 18 קמחי, היובל א ; קמחי וריקליס, היובל ב, ספר שלישי ; אחימאיר ובאר, והיו עיניך, יצא ב – 1994 ואינו תורם מקורות ראשוניים הנוגעים לגליל בתקופת המחקר . 19 הרוזן, מטולה ; מור, שדות ראשונים ; שחר, בית מרקובסקי . מ ב ו א

יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר