פרק 18 מלחמה

עמוד:638

638 | בן- גוריון, ביוגרפיה – ספר שני : המנהיג – עלייתו ושקיעתו ואחר כך מערים ומשכונות, דוגמת טבריה וצפת, מיפו ומכמה כפרים סביב ערים אלו הוא ראה בה חלק מהמלחמה סייעה להשתלטות הדרגתית זו . בן-גוריון היה ער לתופעה . המתחוללת ומעונשם של הפלסטינים המבקשים את חיסול הישות הציונית . ״ [ השכונה הירושלמית ] טלביה [ שבה חיו אנשי המעמד הערבי העליון ] הולכת ומתייהדת״, תיאר ״עכשיו ביומנו . ״בשכונות ערביות [ בירושלים ] שגרו בהן יהודים – עזבו הערבים״ . הערבים [ בחיפה ] מדוכאים, חנויותיהם סגורות, רבים עזבו [ . . . ] יש בריחה מהעיר . אמידים יוצאים ללבנון, רבים יוצאים לנצרת ולג׳נין ולכפרים . הערבים אומרים שעשרים וחמש בטבריה ״התחילה עזיבת העיר . ערבים שלחו משפחותיהם לערים הגדולות אלף עזבו״ . ולחמא [ חמת גדר ] ״ . * שלל האירועים הללו התרחשו תחת עיניהם הפקוחות של הבריטים . למחרת פרוץ אחרי שדרש שוב את צאתם של המלחמה נפגש בן-גוריון עם הנציב אלן קנינגהם . הבריטים מהארץ – היפרדות ״בידידות״ כהגדרתו – ביקש ממנו להקל על אוכלוסיית היישוב שלהערכתו תהיה נתונה לתוקפנות פלסטינית משלב זה והלאה . הוא דרש גם 7 הגדלת האספקה השוטפת של מוצרי יסוד ועוד סדרה של בקשות להקלת חיי התושבים . הנציב נענה לחלק מהבקשות . הוא לא היה זקוק להבהרות . גם לו היה ברור לאן האירועים עלולים להתגלגל בהמשך . כל שדרש מבן-גוריון היה איפוק . לשניהם היה ברור שהמפתחות בידי הפלסטינים, אך תגובה יהודית יכולה להסלים או להקהות את סכסוך הדמים . הנציב חשש מהתמוטטות הַסֶדר בארץ כולה . לא היה לו ספק שחייליו ישמשו מעתה 8 אין פלא והלאה חיץ העומד בין הצדדים ; תפקיד כפוי טובה שלא ביקשו לעצמם . שחמישה ימים לאחר קבלת החלטת האו״ם 8 החליטה ממשלת בריטניה על נקיטת עמדה ניטרלית מובהקת והתפנות הדרגתית מארץ ישראל . שוב אישרה כי משטר המנדט יסתיים ב- במאי 8 9 ; ההתפנות הצבאית תושלם עד ה- באוגוסט ; ועד אז יינקטו כל 9 עוד החליט הקבינט שהצבא המנדטורי לא יכפה את האמצעים הדרושים לשמירת הסדר . החלטת האו״ם על הצדדים . אחת המשמעויות המעשיות לכך – הבריטים יעשו כל שלאל ידם כדי לעכב את הגעת ״ועדת הביצוע״ שהוקמה כחלק מהחלטת האו״ם, ונועדה לפקח ראו מוריס 99 , עמ׳ 0 והלאה ; גלבר 00 , עמ׳ 07 – 08 ; עוד ראו חלידי 0 . ראו לדוגמה, יב״ג, 0 , בינואר, 0 בפברואר 8 9 . יב״ג, 0 בינואר 8 9 . יב״ג, בינואר, 0 במרס 8 9 . יב״ג, 0 בפברואר 8 9 . דו״ח דוד בן-גוריון על פגישתו עם אלן קנינגהם, בדצמבר 7 9 , אב״ג . 7 שם . 8 גולני 0 , עמ׳ . 9 דיוני הקבינט הבריטי, בדצמבר 7 9 , 10 / 128 NA, Cab .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר