פרק 18 מלחמה

עמוד:637

מלחמה | 637 של המופתי ושל ראשי מדינות ערב לסכל לאלתר את החלטת האו״ם בכל דרך ובכל מחיר – 8 גם אלה שימשו מקור השראה למתקיפים . אין תמה אפוא שיום לאחר הפיגועים בשני האוטובוסים הכריז ״הוועד הערבי העליון״ על שביתה כללית . ב- בדצמבר 7 9 פרץ המון פלסטיני, בהנהגת שני פעילי הוועד, מהעיר העתיקה בירושלים אל תוך המרכז המסחרי היהודי בשכונת ממילא הסמוכה 9 מאז והלאה לה . עשרות יהודים הותקפו באורח קשה, וחנויות, דוכנים ומבנים הוצתו . 0 הפלסטינים פגעו ובחודשים שלאחר מכן נעשו פעולות מעין אלה כמעט מדי יום . ברכבים שנעו בדרכים ברחבי הארץ, במיוחד בדרך העולה מהשפלה לירושלים, אך גם וליישובים מבודדים בדרכים צדדיות יותר, דוגמת זאת המובילה ליישובי הגליל העליון הם התקיפו שכונות, דוגמת שכונת התקווה בדרום תל אביב ( 8 בדצמבר כגוש עציון ; 7 9 ) ; פגעו ביעדים אזרחיים בירושלים, לדוגמה : מערכת העיתון ג׳רוזלם פוסט בניין המוסדות הלאומיים ( בפברואר 8 9 ) , רחוב בן יהודה ( בפברואר ) , התנפלו בהתקפות רצחניות על עובדים, דוגמת עובדי בתי הזיקוק ( במרס ) ; התקיפו יישובים ( 9 בדצמבר 7 9 ) ; צלפו על עוברים ושבים יהודיים בערים מעורבות ; 7 גוש עציון ( בינואר ) , יחיעם ( 0 – כמו כפר סולד ( 9 בינואר 8 9 ) ,מבודדים, 0 9 וחיבלו באופן שיטתי בצינורות מים בנגב . 8 טירת צבי ( בפברואר ) ; בינואר ) , בו בזמן לא קפאה ה״הגנה״ על שמריה . חייליה שעסקו בהגנה ובתגמול על הפעולות היזומות הפלסטיניות, החלו לאט ובהדרגה בחודשים דצמבר – פברואר, לצד אנשי ה״אצ״ל״ וה״לח״י״, להשתלט על רחובות, אזורים ושכונות של פלסטינים בערים מעורבות . בריחה של יותר מ- 7 אלף ערבים, בעיקר מקרב המעמד העליון והבינוני, מירושלים, מחיפה, 8 ראו תיק דיווחים ומסקנות אנשי ש״י, 0 בנובמבר 7 9 , א״צ, 8 / / 900 . 9 יב״ג, בדצמבר 7 9 ; הארץ, דבר, הבוקר, בדצמבר 7 9 . 0 ראו לדוגמה דו״ח שהגישו יעקב דורי ויגאל ידין לבן-גוריון ( ״אמתי״ בכינויו המחתרתי ) , 0 בדצמבר 7 9 , אב״ג . יב״ג, בינואר 8 9 . השמדת מחלקה שיצאה מהרטוב לכפר עציון ( הל״ה, בינואר 8 9 ) , הפכה לטראומה קשה . ראו זעירא 99 ; יב״ג, 7 בינואר 8 9 ; פרוטוקול ישיבת הנהלת ״הסוכנות היהודית״, 9 בינואר 8 9 , אצ״מ, S 00 / b . יב״ג, בפברואר 8 9 . יב״ג, במרס 8 9 . יב״ג, בינואר 8 9 . יב״ג, 9 בינואר 8 9 . 7 ההתקפה בכפר סולד בוצעה גם בעזרת כוחות סוריים, יב״ג, בינואר, בפברואר 8 9 . 8 יב״ג, בפברואר 8 9 . 9 יב״ג, 8 , 9 בפברואר, במרס 8 9 ; דברי דוד בן-גוריון בכינוס מגבית ההתגייסות, 7 בפברואר 8 9 , בן-גוריון 0 9 , ה, עמ׳ 8 – 8 . 0 יב״ג, בדצמבר 7 9 , 8 בפברואר 8 9 .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר