אֶת פָּנֶיךָ אֲבַקֵּשׁ

עמוד:6

פתוחה, דינמית בין ההווה לבין העבר ובין העבר לבין ההווה . ספרי תת הסדרה עמדות מורכבות, ביקורתיות ומאתגרות . עניינה של "פנים" הוא בהעצמת יציגו השיח על אודות היהדות והקיום היהודי בעת הזאת . לפיכך היא אינה מחויבת לעמדה או אמונה מסוימת אחת . מחויבותה הבלעדית היא פיתוח שיח פתוח ומאתגר על אודות היהדות במובנה הרחב . של דוד הרטמן, פילוסוף ומחנך, שעמל שנות דור"פנים" מוקדשת לזכרו המבורך על עיצובה של שפה יהודית מכבדת, רבת פנים שעניינה המרכזי ניסיון מתמשך לחשוב על הקיום היהודי ולעצבו בעת הזאת . * * * , הוא חיבור פורץ דרך בכתיבה את פניך אבקש ספרו של מנחם לורברבוים, לשונו של הספר מדברת את שפות הֶעָבָר תיאולוגית יהודית בעברית בזמן הזה . העברי בזמן הווה . היא קושרת קשר זורם עם מורשת המחשבה היהודית ומצליחה ליצור תנועה חיונית בין המסורת לבין שיחה עכשווית, הערה לשלל האתגרים שהציבה הגות המאה העשרים בשלל חזיתותיה : מהו כוחה המעורר של יאולוגי לבין מִשלָבים אחרים של חיינו ? כיצד התיאולוגיה ? מהו היחס בין הת לחשוב לשון ? כיצד נקשרים יחדיו הלשון והגוף ? מהי אחֵרוּת על מופעיה השונים היא קוראת לנו ? בכל אחת מסוגיות אלו וברבות אחרות מציע הספר מבט לְמָהו – והפיסקהמשפטהמילה, ה – רענן, המצליח להחדיר אל מעשה הכתיבה עצמו מאוצר ההגות היהודי . היהודיוּת המוצעת בחיבור זה קשובה קשב דרוךדבר מה זחוחה אלא נוכחות של למסורת, ובכל זאת אין בה אף שמץ של שביעות רצון יחיד המֵזין את המסורת מבפנים, לפעמים תוך מאבק, ועושה זאת בעברית חיה . ם,הספר כתוב בצורה ייחודית שיש בה יסוד פואטי עמוק : היגדים קצרי "פסוקים" המהווים את יחידת הבסיס הבלתי-מתחלקת של הספר . כל צרור היגדים שכזה נאסף לפרקון . אשכולות הפרקונים נצברים לכדי פרקים, אשר ביניהם משובצות קריאות קשובות בסוגיות מפתח בתלמוד הבבלי . חלקו החותֵם של ושף מעט הספר הוא נדבך המרחיב את היריעה הקצרה הנפרשת בהיגדים, וח ממקלעת הקולות אשר ממנה הם ארוגים . סגנונו של הספר מאפשר אפוא למי שמעיין בו להצטרף לדרך קצרה או ארוכה, על פי כוחו ורצונו להתעמק, וליטול חלק בשיחה חיונית על אלוהים ואדם . אבי שגיאטובה הרטמן ו עורכים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר