אֶת פָּנֶיךָ אֲבַקֵּשׁ

עמוד:4

Menachem Lorberbaum ISeek thy Face עריכה לשונית דליה טסלר 0 - 814 - 540 - 965 - 879מסת"ב , אוניברסיטת בר-אילן ומכון שלום הרטמן כרמל © 2003419ירושלים,29034ת"ד 6511650 - 02 ; פקס 6540578 - 20טל' www . carmelph . co . il אינטרנט : books @ carmelph . co . il דוא"ל : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן 2000925רמת גן 7384064 - 03 ; פקס 5318575 - 30טל' press . office @ biu . ac . il דוא"ל : www . biupress . co . il אינטרנט : מכון שלום הרטמן 11גדליהו אלון 1008019ירושלים, 56119130 - 20פקס 5675320 - 20'טל shi @ shi . org . il דוא"ל : https : / / heb . hartman . org . il אינטרנט : 2018 / טע"תש Printed in Israel

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר