תוכן העניינים

עמוד:8

פרק 9 תיאום בין הצעת הערך, הצעת הרווח וההצעה לאנשים 199 פרק 10 חידוש אוקיינוסים כחולים 211 פרק 11 הימנעות ממלכודות האוקיינוס האדום 223 נספח א' הדפוס ההיסטורי הכללי של יצירת אוקיינוסים כחולים 233 נספח ב' חדשנות ערך : אסטרטגיה מנקודת ראות רקונסטרוקציוניסטית 251 נספח ג' דינמיקת השוק של חדשנות הערך 255 הערות 259 ביבליוגרפיה 269 מפתח העניינים 277 על המחברים 285

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר