מבוא: ארכיטקטורה של סְפָר

עמוד:13

מבוא 13 לעומת הגיאוגרפיה היציבה של יישובים נייחים, והאיזון שמקנים גבולות ריבוניים ליניאריים וקבועים, אזורי ספר הם טריטוריות עמוקות, משתנות, מקוטעות וגמישות . קווי העימות הזמניים, המסומנים בקווי גבול ארעיים, אינם מוגבלים לקצותיו של המרחב הפוליטי אלא מתקיימים לכל עומקו . ההבחנות בין "פנים" ו"חוץ" אינן מוגדרות בבירור . למעשה, ככל שצוירו הגבולות הקולוניאליים ברחבי "העולמות החדשים" בקווים ישרים, גיאומטריים ומופשטים יותר, כן הפכו השטחים הנשלטים – בפועל למקוטעים ולדינמיים יותר, ולכן גם לבלתי – ניתנים למיפוי בטכניקות מקובלות . 9 את הסְפר הישראלי ניתן לראות כאזור שכזה . עם זאת, בהשוואה לממדיהן של האימפריות העתיקות- שגודלן האופטימלי, על פי מקורות שונים, נמדד במסע רכיבה של ארבעים יום מקצה לקצה - נראה ששני מיליון וחצי הפלסטינים וחצי מיליון המתיישבים היהודים היושבים ב - 5,655 הקילומטרים הרבועים של הגדה המערבית מצטופפים על ראש סיכה . זהו המקום, כפי שכותב שרון רוטברד, "שבו אפשר למצוא את המרכיבים הנפיצים ביותר בזמננו בצורתם הטהורה ביותר, מקום שבו אוטופיות מודרניות ואמונות קדומות מתבשלות יחד בלי כל אמצעי זהירות" . 10 שטחים אלה הפכו לשדה קרב שבו מתעמתים ביניהם סוכנים שונים של כוח מדינתי ושחקנים עצמאיים, ונתקלים בהתנגדות מקומית ובינלאומית . כאן הופכות אבני הבניין היומיומיות של התכנון והארכיטקטורה לכלים טקטיים ולאמצעים של נישול . תחת משטר זה, חייהם, רכושם וזכויותיהם המדיניות של הפלסטינים נתונים למתקפה בלתי – פוסקת . מתקפה זו אינה מוגבלת למבצעיו התכופים של הצבא ; היא משולבת בתהליך בלתי – נגמר שבו הסביבה עצמה מעוצבת מחדש בדרכים בלתי – צפויות ומתהדקת סביבם כמו עניבת חנק . הגדרות של קולוניאליזם נוטות להתמקד באופן שבו מערכות של ממשל ושליטה 9 בניגוד לתפיסה המקובלת, הסְפר לא נולד עם ההתפשטות האירופית לאמריקה, לאוסטרליה ולאפריקה ; הוא היה חלק מהטריטוריאליות של אימפריות קדם – מודרניות . שולי האימפריות הרומית והסינית, כמו אלה של האצטקים והאינקה, היו תחומים עמוקים, משתנים ומוגדרים – בקושי של מגע ומשא ומתן ומאבק בין תרבויות, תחומים שבהם התחוללו הקרבות נגד מי שהוגדרו מאז ימי יוון העתיקה כ"ברברים" . אימפריות אלה התבססו על יחסים גמישים בין מרכז ופריפריה שהוגדרו במונחים של כוח, מסחר וזיקה, ולאו דווקא של קרבה טריטוריאלית . ראו : 4 - 63 . Paul Hirst, Space and power : politics, war and architecture ( London : Polity, 2005 ) , pp . Sharon Rotbard, ‘Preface’ in : A Civilian Occupation, The Politics of Israeli Architecture, Tel Aviv 10 and London : Babel Publishers and Verso Books, 2002, pp . 15 - 16 . בעברית ראו : "חומה ומגדל", סדק , גיליון 2 , ינואר 2008 , http : / / zochrot . org / uploads / uploads / d403 e5 b987 d51 ff2 b52696 b2 c9034 c3 c . pdf .

משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת בבל בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר