תוכן העניינים

עמוד:10

מפרק ומרכיב מחדש את הרצפים המרחביים והזמניים . פרסאוס מול מדוזה : תחבולת המגן, האומץ לדעת ולהתעמת למרות הכול . הדימוי בתקופת הדמיון הקרוע : השבר בתרבות . לפתוח באמצעות דימוי העבר את ההווה של הזמן . הערה ביבליוגרפית למהדורה הצרפתית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 רשימת התמונות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר