דימויים למרות הכול

עמוד:4

Georges Didi - Huberman Images malgré tout Traduction : Michal Sapir עריכת תרגום : נועם ברוך עורך הסדרה : גיורא רוזן המערכת : עוזי שביט דבי אילון נועם ברוך קרן דותן דינה מרקון עיצוב הסדרה : ינק יונטף מסת"ב 2 - 0903 - 02 - 965 - ISBN978 Ouvrage publié avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah תודה מיוחדת לקרן לזיכרון השואה בפריז על תמיכתה הנדיבה בהוצאתו של הספר לאור 2003 Les Éditions de Minuit © © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד www . kibutz - poalim . co . il Printed in Israel 2019 עימוד : סטודיו ע . נ . ע . בע"מ הדפסה : דפוס "חדקל" בע"מ, תל אביב תשע"ט — 2019

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר