תוכן העניינים

עמוד:5

שער 4 - פדגוגיה חברתית - תרבותית וסביבות למידה פרק 10 : לקראת פדגוגיה חברתית - תרבותית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 מחינוך רטרוספקטיבי לחינוך פרוספקטיבי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 המודל החינוכי הוויגוצקיאני במבט לעתיד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 תוכניות ויגוצקיאניות לטיפוח מיומנויות קוגניטיביות של ילדי גן חובה . . . 233 תוכנית טרום - בית ספר לפיתוח תפקודים ניהוליים - שליטה בתפקודי ההכרה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 תוכניות אימון קוגניטיבי לגיל בית הספר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 פדגוגיה תרבותית - סיכום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 פרק 11 : פדגוגיה דיסקורסיבית - סביבות למידה חברתית המבוססות על שיח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 דיאלוג ללא מילים - הוראה מותאמת - תלמידים להנגשת שילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 אוריינות בגיל הרך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 הוויכוח על תחילת הוראת הקריאה ועמדתו של ויגוצקי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 הוראת הכתיבה בבית הספר היסודי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 הוראה - למידה בדרך החקר בתחום המדעים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 הוראה - למידה כהשתתפות בקהילה לומדת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 קהילות לומדות של מורים ומורי מורים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 פרק 12 : הוראה - למידה בעידן המרשתת והאינטליגנציה המלאכותית . . . . . . . . . . . 283 חשיבותה וייחודה של ההוראה האנושית בראי הפסיכולוגיה האבולוציונית ובמבט לעתיד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 חשיבות החיקוי להוראה - למידה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 חשיבות הדמיון והחשיבה היצירתית להוראה - למידה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 סביבות למידה מקוונות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 שלושה דורות של יישומי אינטרנט בחינוך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 אחרית דבר : ויגוצקי והחינוך בישראל בתחילת המאה ה - 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 מקורות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 תקציר באנגלית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר