הקדמה

מתוך:  > לדבר ציונות > הקדמה

עמוד:13

ולעתים שנאה, יוצרת איום על שלמותה ועל עתידה של החברה הישראלית . בעיניי, קיים קשר הדוק בין מקורות חולשותיה של התשתית החילונית בדמוקרטיה הישראלית לבין העמקת השסעים בחברה . שכן, כאמור, התשתית החילונית של הדמוקרטיה היא היחידה המאפשרת - בפוטנציה - להכיל באורח שוויוני את מכלול הקהילות המרכיבות את החברה האזרחית כולל אלו הדתיות, האתניות והמגדריות . תחושת האיום על שלמותה ועתידה של החברה היא המניע העיקרי למיזם שקראתי לו : היהודית והדמוקרטית - המשנה שלי, הרהורים לקראת בניית תשתית הסכמית לישראל . בחיבור זה אבקש להצביע על כך שההחרפה של המתיחויות בין פלחיה של החברה הישראלית והקשר שלהן אל מקורות חולשותיה של התשתית החילונית בדמוקרטיה הישראלית הם חלק מאשכול אחד מבין כמה אשכולות שעליהם נבנה ומתפתח סדר היום של החברה הישראלית . דרך הפריזמה של האשכול האחד אשר בו בחרתי להתמקד, ביקשתי לחפש תשובה לשורה של שאלות : לאן עתידה לקחת אותנו המציאות בהווה ? איך ייראה העתיד ? האם ואיך ניתן להשפיע על מאפייניו של עתיד זה ? זו הפריזמה אשר דרכה אני מפתח את המיזם . המסה המובאת כאן היא פרי הביכורים של מיזם זה . היא משמשת רכיב ראשון מבין ארבעה . הרכיב השני במיזם עוסק בארבעה מתווים אשר כולם מתייחסים למציאות הישראלית וליחסיה עם הדת ומוסדות הדת : הדת בחינוך, הדת בצבא, הדת בחקיקה ובפסיקה והדת בפוליטיקה ( המפלגות הדתיות ) . הרכיב השלישי במיזם נבנה על הממד המשווה - בחינת ארבעת המתווים הנ"ל כפי שהם באים לידי ביטוי במדינות אחרות . הרכיב הרביעי במיזם הוא הרכיב המִרשמי ; הוא יוקדש כולו לבירור השאלה מה ניתן לעשות כדי להנהיג דו ‑ קיום בין חילונים ושומרי מצוות ובין דת ופוליטיקה בדמוקרטיה נעדרת חוקה, הדמוקרטיה הישראלית . לדבר ציונות  13

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר