אמנות הרפואה

מתוך:  > אמנות הרפואה

עמוד:4

Mastering the Art of Medicine The emotional learning of family practice Dr . Andre Matalon עריכה לשונית : רן בית הלחמי הפקה : אמירה עמיר עיצוב העטיפה : Miriam Zlochevsky Tunchel סדר מחשב ועימוד : מיכל סמו - קובץ ויעל ביבר, המשרד לעיצוב גרפי הדפסה : כריכית מאירי בע"מ מסת"ב : 9 - 473 - 274 - 965 - 978 © כל הזכויות שמורות להוצאת רמות — אוניברסיטת תל אביב אין להדפיס ללא אישור בכתב מבעלי הזכויות כל חלק מהספר הזה, אין לייצרו מחדש או להשתמש בו בכל צורה שהיא, אלקטרונית או מכנית, או באמצעים אחרים הידועים כיום או שיומצאו בעתיד, כולל צילום או הקלטה, או בכל סוג של מאגרי מידע . יצא לאור בשנת תשע"ח — 2018

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר