2. הליך מינוי נציב שירות המדינה היום

עמוד:14

14 ה צעה לסדר 19 והראיונות חברי הוועדה מגבשים את החלטתם . לפניהם עומדות שתי אפשרויות : להמליץ על המועמד או לא להמליץ עליו . אם יש בוועדת המינויים חברים שמסתייגים מהחלטת הוועדה, הם יכולים לציין זאת ולנמק את עמדתם . ההבדל העיקרי בין הליך מינוי הנציב ובין הליכי מינוי אחרים שנעשים בהתאם להנחיות נציבות שירות המדינה ( למשל מנכ"לים של משרדי ממשלה ) הוא בהרכב ועדת המינויים . בדרך כלל בוועדה יש שלושה חברים : יושב הראש – נציב שירות המדינה – ושני נציגי ציבור . בהתאם להחלטת הממשלה משנת ,1999 16 נציגי הציבור נבחרים מתוך רשימה של שמונה נציגי ציבור שממנה ראש הממשלה, בעלי ידע או בעלי ניסיון בתחום המינהל הציבורי וללא זיקות – עסקית, אישית או פוליטית – לחבר ממשלה לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה ועם היועץ המשפטי לממשלה . מינוי שני נציגי הציבור לכל ועדת מינויים ספציפית מתבצע לפי סדר האל"ף - בי"ת, בכפוף לכך שבכל ועדה תשתתף אישה אחת לפחות . 17 הרכב ועדת המינויים למינוי הנציב שונה . אשר לתפקיד יושב הראש, בשני ההליכים האחרונים למינוי נציב, ב - 2010 וב - 2017 , הממשלה החליטה שכיוון שהוועדה בוחנת מינוי לתפקיד נציב שירות המדינה, במקום הנציב עצמו יעמוד בראש הוועדה אדם אחר, לפי בחירתה של הממשלה וללא קריטריונים מנחים, בכפוף לבדיקה משפטית . אשר לנציגי הציבור, בתחילת הליך המינוי ב - 2017 הם לא נבחרו לפי סדר האל"ף - בי"ת – החלטת הממשלה נקבה בשני שמות מתוך הרשימה ללא ציון קריטריונים ברורים . בעקבות כך הוגשה ב - 2017 לבג"ץ עתירה שבה נטען, בין היתר, שהליך מינוי זה של נציגי הציבור בוועדת המינויים ( שלא לפי סדר האל"ף - בי"ת ) אינו מדצמבר 2017 ראיינו או ביקשו לראיין נציבים לשעבר, בכירים לשעבר בשירות המדינה, עו"ד שעתר לבג"ץ נגד המינויים ונציגי עמותות . 16 החלטת ממשלה מס' ,4892 מיום 1999 . 2 . 7 . 17 מבקר המדינה תיאר כשלים אחדים בכל הנוגע למינוי חברי ועדות מינויים - למשל, איוש חלקי של ועדת המינויים שליד הנציבות ( בוועדה צריכים להיות שמונה חברים שדנים במינויים למשרות שאינן מסווגות, כפי שצוין לעיל, וארבעה חברים שיכולים לדון במינויים למשרות מסווגות ) ; וחלוקת נטל לא שווה בין חברי הוועדה ( בשנים 2013 - 2015 חברת ועדה אחת הייתה חברה בכמחצית מוועדות המינויים ) . כמו כן, לפי החלטת ממשלה מס' ,345 מיום 1999 . 9 . ,14 נציב שירות המדינה רשאי לצרף לכל ועדת מינויים שני חברים בעלי מומחיות וניסיון רלוונטיים, אך הדבר לא עוגן בנהלים, ובפועל לא השתמשו באפשרות זו . מבקר המדינה, "מינוי עובדים בכירים בשירות המדינה", דוח שנתי 66ג' לשנת 2015 ולחשבונות שנת הכספים ,2014 ,2016 עמ' 239 - 241 .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר