בן אדם, אם ירצה האל

עמוד:4

4 על דעת המקום ספריית חֶקר המערכת האקדמית פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין ( יו"ר ) , פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' אסף ליחובסקי, פרופ' דליה עופר, ד"ר קובי פלד, ד"ר פולה קבלו, ד"ר דניס שרביט עריכת לשון : יעל אופיר הגהה : נילי הירט עיצוב העטיפה : שי צאודרר סדר ועימוד : ספי עיצוב גרפי, באר שבע ריכוז עריכה : הדס בלום הבאה לדפוס : סמדר רוטמן נדפס בארט פלוס, ירושלים אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי – אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב 5 - 122 - 510 - 965 - 978 דנאקוד 10013 - 1246 תשע"ח © 2018 כל הזכויות שמורות, תשע"ח למכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב קריית שדה בוקר

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר