תוכן העניינים

עמוד:8

פרק רביעי : פא " י ויחסיה עם הציונות הדתית 85 ברויאר והרב קוק 86 הרבנות הראשית 87 בחירות לרבנות תל אביב 89 שנת השמיטה 91 הפועל המזרחי 92 סיכום 96 פרק חמישי : תעסוקה 98 התנגדות עקרונית — שיתוף פעולה מעשי : היחסים עם ההסתדרות הכללית 99 מקרה מבחן : כפר סבא 100 שיתופי פעולה מקומיים 103 בחיפוש אחר החלטת המנהיגות 104 שיתוף פעולה מעשי : הסכמות ראשונות עם ההסתדרות 107 מפקד הפועלים : נקודת מפנה ביחסי ההסתדרות ופא " י 110 סיכום 113 פרק שישי : התיישבות 114 שיכוני פועלים 114 קיבוץ מחנה ישראל 117 קיבוץ חפץ חיים 122 קיבוץ נוער אגודתי כפר סבא 130 עליית הנוער 133 קיבוצים : הדיון הרעיוני - עקרוני 136 סיכום 143 פרק שביעי : זהות , תרבות , חברה ורווחה 145 חברה , קהילה וזהות 146 הדף היומי כגורם מלכד 149 החוגים הפוליטיים בסניפי פא " י 152 פעילות סוציאלית 154 קופת חולים 156 סיכום 158

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר