מות בלעם

עמוד:10

. I בלעם מבקש על נפשו ובקשתו נדחית . . J הגיבור אינו מצליח להמית את בלעם המוגן בכשפיו . . K הגיבור מקבל הדרכה כיצד להמית את בלעם . . L בלעם מומת ( על ידי הגיבור / הסנהדרין ) . . M עצמות בלעם נרקבות לאחר מותו והופכות לנחשים . . N אפילוג ( מוראלי / דרשת פסוק ) . . III התפתחות הגרסאות בלעם בן בעור , נביא הגויים מפתור שבארם נהריים , מתואר במקרא הן כנביא השם , המוסר בנאמנות את דבריו , והן כמי שביקש לקלל את בני ישראל , והדיח את בנות מואב ומדין לזנות עמם ( במדבר כב - כד ) . הסופר המקראי אינו שופט בגלוי את אישיותו , שרב בה הנסתר על הגלוי , והוא ממעט באפיונים ישירים שלה . מותו גם הוא אינו מתואר במקרא , אלא נזכר כעובדה כרוניקאית . נוסח המקרא מספר כי בעקבות התנכלותם של אנשי מדין לבני ישראל , ומשום אותה הדחה לזנות , ציווה ה׳ אותם לצאת למלחמה במדין . במהלך הזה לא נזכר שמו של בלעם , שממנו באה רעת מדין ואין הוא נזכר כמטרה לנקמה . בתיאור תוצאות המלחמה בפרשת מטות , נאמר : ״ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם [ ... ] ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב״ ( במדבר לא , ח ) . המקרא אינו מספר על נסיבות מותו של יריב רב עוצמה זה של בני ישראל , אולם מידע נוסף נמסר בספר יהושע , שם נוסף לשמו התואר ׳קוסם׳ , שהוראתו ׳מי שעוסק במאגיה שחורה׳ : ״ואת בלעם בן בעור הקוסם הרגו בני ישראל בחרב אל חלליהם״ ( יהושע יג , כב ) . התואר השלילי שבא במקום התואר ׳נביא׳ או ׳חוזה׳ מבשר את עיצוב הדמות בספרות חז״ל ובגרסאות מאוחרות יותר של התימה כרשע וכ׳חכם להרע׳ . הביטוי ״הרגו בחרב אל חלליהם״ , מובנו כאן כפי הנראה ׳על׳ הרוגיהם , כלומר על גביהם או בעבורם . הגרסה הראשונה של ׳מות בלעם׳ שלאחר המקרא מופיעה בירושלמי סנהדרין ( , ( 1 * בביאור למשנה ב , פרק י ( ׳חלק׳ ) . כאן נמנים אלה שאין להם חלק לעולם הבא ובהם הכופרים בתורה ובהשגחה , וכן מלכים ואישים חשובים שחטאו והחטיאו את הרבים , ועמם נמנה בלעם . בביאור זה מרחיבים הן בירושלמי והן בבבלי לספר בגנותו של בלעם . גרסת הירושלמי ( 1 * ) פותחת בתיאור המפגש עם בלעם במהלך המלחמה . הימצאותו של בלעם במדין צריכה הסבר , מכיוון שלאחר נסיונותיו לקלל את בני ישראל הצהיר שבכוונתו לשוב אל מולדתו ארם : ״ועתה הנני הולך לעמי״ ( במדבר כד , יד ) וכך עשה ״ויקם בלעם וילך וישב למקמו״ ( שם , כה ) . הירושלמי משיב לכך באירוניה : ״כשבאו ישראל לנקום נקמת מדין מצאו שם בלעם בן בעור . וכי מה בא לעשות ? בא ליטול שכר עשרים וארבעה אלף שמתו מישראל על ידו בשיטים״ ( . ( D

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר