אנציקלופדיה של הסיפור היהודי

עמוד:4

המחקר בערכים שיש בהם גרסאות מן ה׳מעשה בוך׳ נתמך במענק מן ׳הקרן הלאומית למדע׳ לחקר ה׳מעשה בוך , באזל שס״ב : מהדורה ביקורתית מוערת ותרגום לעברית׳ , מענק מס׳ 1088 / 14 הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן ע " ש יצחק עקביהו מסת " ב 978 - 965 - 226 - 512 - 8 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו " ל עיצוב ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע " ח בדפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר