עם הפנים לתפוצות: השיח היהודי באמנות ארץ ישראל בשנות השלושים של המאה ה־20

עמוד:13

עם הפנים לתפוצות : השיח היהודי באמנות ארץ ישראל בשנות השלושים של המאה ה 20 דליה מנור בתולדות האמנות הישראלית , אשר את ראשיתה מקובל לראות בהקמת בית הספר בצלאל למלאכות אמנות בירושלים בשנת , 1906 בולטות בהיעדרן שנות השלושים . ההתעלמות מתקופה זו ניכרת במיוחד על רקע תשומת הלב הרבה הניתנת במחקר , בתערוכות ובספרים לעשורים הראשונים של הפעילות האמנותית ביישוב הציוני בארץ ישראל – תקופת בצלאל ושנות העשרים של המאה ה – 20 ולפעילות האמנותית בעשור הראשון למדינה , בעיקר סביב קבוצת ' אופקים חדשים ' . תקופה מאוחרת יותר שזכתה למחקרים ולתערוכות מקיפות היא העשור של שנות השבעים . המספר הזעום של פרסומים על אמנות הציור והפיסול בארץ ישראל של שנות השלושים ראוי לתשומת לב . התרחבות שדה האמנות מיעוט המחקר על אמנות התקופה מפתיע במיוחד על רקע ההתפתחויות בשדה האמנות בארץ ישראל באותן שנים . בראשית שנות השלושים התרחבה קהילת האמנים המקומיים , וחבריה * המחקר למאמר נתמך על ידי מענק הקרן הלאומית למדע מס ' . 752 / 08 1 בצד כמה מונוגרפיות על אמנים שהחלו לבלוט בתקופה זו , הפרסומים העיקריים על אמנות התקופה הם מלפני שלושים או ארבעים שנה : קטלוג תערוכה שאצר יונה פישר , האכספרסיוניזם הארצישראלי בשנות השלושים וקשריו עם אסכולת פאריס , מוזיאון ישראל , ירושלים ; 1971 ומאמר מאת יגאל צלמונה , ' אמנות א " י בשנות ה 30 ואסכולת פאריס ' , קו , 3 ( דצמבר , ( 1981 עמ ' . 34 - 28 עיקרי הרעיונות שהעלה צלמונה בחיבור זה חזרו בחיבורים מאוחרים שלו הסוקרים את האמנות בישראל , ובהם ' מזרחה ! מזרחה ? ' , בתוך : הנ " ל ותמר מנור פרידמן ( עורכים ) , קדימה : המזרח באמנות ישראל , מוזיאון ישראל , ירושלים , 1998 עמ ' . 66 - 63 לאחר שנים של התעלמות האמנות הזאת זוכה שוב להתעניינות . באוקטובר 2013 נפתחה במוזאון מאנה כץ בחיפה התערוכה בעקבות אסכולת פריז : האמנות הארצישראלית בשנות ה 30 וה 40 שאצרה סבטלנה ררינגולד . גלות ותפוצה ביישוב ובחברה בישראל

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר