מבוא

עמוד:7

מבוא עופר שיף בשנת , 2006 בכינוס על מצבו ועל עתידו של העם היהודי שנערך בניו יורק לציון שנת המאה לייסוד הוועד היהודי האמריקני , הטיח הסופר א " ב יהושע במארחיו היהודים האמריקנים את הטענה כי חיים יהודיים שלמים אינם אפשריים אלא בעברית ובמדינת ישראל בלבד . את עיקר הביקורת הפנה יהושע נגד התפיסה של זהות יהודית ממוקפת . על פי תפיסה זו , המקף המחבר את הזהות היהודית לזהות האמריקנית מבטא רצף ומתח פורה בין השתייכות לתרבות וללאום היהודיים ובין השתייכות לתרבויות של סביבות הרוב הלא יהודיות . יהושע יצא חוצץ נגד חיוב הזהות הממוקפת וקבע כי זהות המתבססת על דיאלוג ורצף פנימי בין חלקי הזהות היהודית והאמריקנית אינה אלא מבנה מלאכותי נטול קיום של ממש : ' אתם מחליפים זהות כמו שמחליפים ז ' קטים . מי שאיננו גר בישראל ומשתתף בקבלת החלטות יומיומית שכולה יהודית [ ... ] איננו מחזיק בזהות יהודית שיש לה משמעות כלשהי [ ... ] אם סין תהיה למעצמה חזקה מארצות הברית תעברו כולכם לסין ' . קובץ זה איננו מנתח את המתחים הפנימיים הכרוכים בתפיסת הזהות הממוקפת של התפוצה שתקף יהושע . לזאת נועד הכרך מולדות בגולה , היוצא לאור עם אסופה זו , אף הוא ב 'סדרת נושא ' של כתב העת עיונים בתקומת ישראל . הכרך הנוכחי מבקש לדון בשאלה שהטרידה רבים מבאי הכינוס היהודים האמריקנים : עד כמה , אם בכלל , מבטאת עמדתו של יהושע את העמדה הישראלית הרווחת ? התגובה על דברי יהושע שהשמיע ליאון ויזלטיר , העורך הספרותי של כתב העת הליברלי הניו ריפבליק , ממחישה היבטים חשובים של השאלה . ויזלטיר תהה מדוע יהושע מתעקש לצמצם ל ' ישראליות ' את המושגים של דת יהודית ושל תרבות יהודית , שהיו קיימים הרבה לפני הקמת מדינת ישראל , ומדוע האפשרות שמציבה הזהות הממוקפת של יהודי 1 לפרסום הנאום של יהושע ו 18 תגובות לדבריו , ראו : Steven Bayme , Leonard J . Fein , Samuel G . Freedman , Erica Yoffle , The A . B . Yehoshua Controversy : An Israeli - Diaspora Dialogue on Jewishness , Israeliness and Identity , American Jewish Committee , ; August 2006 הציטוט על פי דיווחו של שלמה שמיר , ' א . ב . יהושע : אין קיום ליהדות מחוץ לישראל ' , הארץ , 5 במאי . 2006

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר