גלויות ישראליות

עמוד:4

עריכת לשון : הרצליה אפרתי , מירי ארד , קארין בוכוולד , קרן גליקליך , רוית דלויה , אילנה דנון , נורית ולק , מיכל זילברמן , מאיה לוין , יהודית לינצ ' סקי צור , הדר פרי , ענת ריינר הגהה : רוית דלויה , מיכל זילברמן עריכת תקצירים : עדנה אוקסמן ריכוז עריכה : הדס בלום עיצוב העטיפה : שרה לוי עיצוב ועימוד : שרה לוי הבאה לדפוס : סמדר רוטמן תוכן המאמרים באחריות המחברים אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . ISBN 978 - 965 - 510 - 110 - 2 תשע " ה 2015 © כל הזכויות שמורות למכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת בן גוריון בנגב קריית שדה בוקר נדפס באופסט נתן שלמה בע " מ , ירושלים

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר