מבוא

עמוד:9

הספר מחולק לשישה פרקים : הפרק הראשון מספק רקע עיוני פילוסופי לנושא הבחירה ובוחן הגדרות של מושג החירות והאחריות מנקודות מבטם של שלושה הוגי דעות : ז ' אן פול סארטר , המייצג את הגישה הרציונלית לאחריות האישית ולקשר בין אחריות לתפקיד ; עמנואל לוינס , המייצג את גישת האחריות כלפי האחר , הכוללת דיון באחריות הרגשית ; ומרטין בובר , המתווך בין שתי הגישות שלעיל . הפרק השני בוחן לאורן של שלוש נקודות המבט שהוצגו בפרק הקודם את היפוכו של המושג חירות – דטרמיניזם . הדילמה שהוא מעלה קשורה בחלקה בתפיסתנו את השליטה בחיינו . האם אנו שולטים בחיינו או שמא הסביבה והתרבות שולטות בהם ? אלוהים , הורים , חינוך ונסיבות עשויים להיתפס כגורמים הכופים עלינו בחירות והתנהגויות ואינם משאירים לנו טווח לבחירה . האם יש מצבים שבהם לא חלה עלינו אחריות , מה הם ? כמו כן נדון בסוגיית האחריות הקולקטיבית ובסכנות הכרוכות בה , כגון התנערות מאחריות אישית ואף מן האחריות כלפי האחר . הפרק השלישי מפנה מבט אל יחסה של הפסיכולוגיה החברתית למושג אחריות . נדון בו בנושאים כמו : תחומי התפיסה החברתית והתקשורת הבין-אישית ; התפיסה הסלקטיבית והפעילויות המדגימות תפיסה סלקטיבית ; הסכמות כמסגרת לעיבוד מידע ; וכן תהליך הברירה בתאוריית הייחוס של היידר , התאוריה התלת - ממדית של קלי , מיקוד שליטה פנימי / חיצוני ועוד . כמו כן , ננתח אירועים בשדה החינוך ונקשר בין אחריות לחינוך ולהוראה . הפרק הרביעי מציג את התפיסה החינוכית הנוגעת לאחריות . נדון בו בחלופות חינוכיות המאפשרות את יישומו של החינוך לאחריות , ונציג הוגים בולטים בתחום זה . הפרק החמישי הוא תיאור הקורס - משוב מסכם שלנו להתנסות בהעברתו . הוא מציע כלים ליישום תפיסת החינוך לאחריות שניסינו לבסס בפרקים הקודמים , ובוחן את ההשלכות החינוכיות של תפיסת האחריות שלנו . ננסה להבין בו את אופן היווצרותו של קונפליקט בין - אישי מתוך אירוע , את גבולות האחריות , ואת החשיבות של קבלת אחריות ושל ההשלכות הארגוניות והחינוכיות של התנערות מאחריות . כמו כן , ננתח אירועים כדי להתנסות בניתוח המדגיש תוצאות של תגובות ואת משמעותן , תוך כדי שימוש בכלי חשיבה שונים . הפרק השישי הוא משוב מסכם מן הפורטפוליו של הדיל , המשקף תהליך למידה שהתרחש במסגרת הקורס .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר