מבוא

עמוד:8

לאחריות אישית , המדגישה תוצאות , מנוגדת לתורת המוסר של עמנואל קאנט , ששמה דגש על כוונות ( ובר , . ( 75 : 1961 אחריות כלפי האחר נובעת מכוח ההתקשרות עמו . היא אינה קשורה כלל ליכולת לצפות תוצאות ולשאת באחריות להן , ואינה קשורה בהכרח למודעות ולשיקול דעת . היא אינה קשורה גם ליכולת הבחירה הנדרשת באחריות כלפי עצמי , ואינה מביאה בחשבון את החירות . אחריות כלפי האחר נובעת מתפיסתנו מהו האחר עבורנו , מה הן ההשלכות של מעשינו כלפיו ומהי מידת הקרבה בינינו . זוהי עמדה מוסרית הנובעת ממחויבות כלפי האחר , ומנקודת מבט זו קבלת אחריות פירושה שהאדם המוסרי מעדיף לסבול עוול ולא לגרום עוול ( סוקרטס ) . כלומר , בכל מצב שבו אנו נמצאים ושמעורבים בו אנשים נוספים , חלה עלינו האחריות לא לגרום להם עוול . ברור לנו שאין די בפרסום ספר כדי לחולל מהלך מהפכני שיביא לשינוי תפיסת החינוך או ליישום תפיסה חדשה . שאיפתנו היא שהספר יהיה נקודת פתיחה ויאפשר התמקדות בנושא לכל המעוניין . מערכת החינוך קובעת סדרי עדיפויות , שברוב המקרים מכתיבים אותם גורמי שוק וכלכלה ולא פיתוח רוח האדם והמוסר . למשל , ההנחה שמתמטיקה חשובה יותר בחיינו מאשר אחריות אינה מובנת מאליה , ובכל זאת זוהי ההנחה השלטת במערכת החינוך . הספר אינו מובנה ואינו ערוך באופן דידקטי ; הוא גם אינו אסופה של מערכי שיעור ואינו מתווה דפוס אחיד למחשבה ולעשייה . אנו משאירים לקוראים מקום רב להעלות שאלות ותהיות גם בנוגע לכתוב וגם בנוגע לדרך שבה יבחרו ללמד מתוך הספר , ומזמינים את המורה למצוא את דרכו העצמאית : לקבל אחריות לחינוך לאחריות . הספר מבוסס על קורס שאנחנו מלמדים במכללת אלקסמי , במהלכו למדנו רבות מן הסטודנטיות שהשתתפו בו . ניסינו לשלב את דעותיהן ואת הדיונים שהתעוררו בכיתה – כך שהספר הוא גם שלהן , ואנו מודים להן על תרומתן . נוסף על כך , לכל פרק צורף קטע מפורטפוליו של סטודנטית ששמה הדיל גנאים , המייצג את הדרך שעברנו יחד ומדגים את העבודה בקורס . בחרנו בפורטפוליו של הדיל לא משום שהוא מייצג את כלל הסטודנטיות , אלא משום שהוא תרם לנו רבות להבנת תהליך ההוראה והלמידה בקורס . הפורטפוליו מתאפיין אמנם בראייה יוצאת מן הכלל , אך ראוי לציין שהוא לא היה היחיד שהצטיין בכך . צירפנו גם קטע המתאר את תהליך החשיבה הרפלקטיבית שלנו ואת הדיאלוג בינינו , שליווה את הקורס לאורך שנה אחת .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר