תוכן העניינים

עמוד:4

פרק שלישי : קבלת אחריות על פי גישות ותאוריות פסיכולוגיות שונות ....... 89 . 1 גישות ותאוריות פסיכולוגיות ............................................................... 89 . 2 פסיכולוגיה חברתית ............................................................................. 93 . 3 אשמה והקשר שלה לאחריות 103 .............................................................. . 4 דימוי עצמי ואחריות ............................................................................ 109 . 5 חרדה ואחריות ..................................................................................... 111 . 6 שימת לב ואחריות ................................................................................ 116 סיכום הפרק ............................................................................................. 116 פרק רביעי : חינוך הוא לימוד אחריות מהי .................................................... 117 . 1 מערכת החינוך והקשר לאחריות .......................................................... 117 . 2 חינוך כהכנה לחברה 117 ............................................................................ . 3 אחריות בתהליך הכשרת המורה ובעבודתו .......................................... 121 . 4 האם יש חלופה לחינוך הקיים ? ............................................................ 130 סיכום הפרק ............................................................................................. 136 פרק חמישי : אחריות , חינוך והוראה ) קורס לדוגמה ( 139 .................................... תיאור הקורס .......................................................................................... 140 היומנים הרפלקטיביים שלנו על הקורס .................................................. 142 במקום סיכום : הפורטפוליו של הדיל 155 ........................................................... נספח : ניתוח אירועים חינוכיים ככלי דידקטי בחינוך לאחריות ..................... 163 מקורות ........................................................................................................ 181 189 .................................................................................................... Abstract

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר