תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים הקדמה / ד " ר מוחמד עיסאווי ....................................................................... 5 מבוא 7 ........................................................................................................... פרק ראשון : רקע עיוני פילוסופי למושג אחריות .......................................... 11 . 1 מהי אחריות 11 ......................................................................................... . 2 חירות על פי סארטר , לוינס ובובר ........................................................ 14 . 3 האני והאחר על פי סארטר , לוינס ובובר .............................................. 16 . 4 אחריות על פי סארטר , לוינס ובובר ..................................................... 27 . 5 בין אחריות אישית , אחריות כלפי כלל האנושות ואחריות דיאלוגית 39 .... . 6 אחריות ותפקיד .................................................................................... 42 . 7 אחריות רגשית ..................................................................................... 48 . 8 הזדהות ואמפתיה ................................................................................. 54 סיכום הפרק ............................................................................................. 59 פרק שני : חופש מול דטרמיניזם והקשר לאחריות ........................................ 61 . 1 מצבים המאפשרים לנו לחמוק מאחריות באמצעות תפיסת עולם ....... 61 . 2 אי - ידיעה של כללי המציאות ................................................................ 63 . 3 דטרמיניזם ביולוגי 67 ............................................................................... . 4 דטרמיניזם פסיכולוגי ........................................................................... 68 . 5 דטרמיניזם חברתי ................................................................................ 72 . 6 אחריות קולקטיבית וערבות הדדית ..................................................... 75 . 7 מהי נאמנות ? ........................................................................................ 76 . 8 המצפון והקשר שלו לאחריות .............................................................. 79 סיכום הפרק ............................................................................................. 87

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר