מבוא

עמוד:12

יהודיים מסורתיים ומסרים אידאולוגיים ציוניים כדי להתאימו לתנאי הזמן והמקום וכדי להעניק לו ייחוד ומקוריות . פעילות זו יצרה יש מא ַין תרבותי : שירים , דקלומים , מחזות , משחקים ומשחקים מוזיקליים לילדים חוברו בידי יוצרים מקומיים או תורגמו ועובדו לעברית , וכמה מהם נהיו קלסיקה ישראלית . הילד הישראלי הפרק ‘ הילד הישראלי ‘ מייצג את הילדים שנולדו בארץ או היו כאן עם הקמתה של מדינת ישראל . הילד הישראלי בגן הילדים של מדינת ישראל , שעתה זה נולדה , דיבר , שר ודקלם בעברית , והיה בפיו מבחר מפואר למדי של שירים ושל סיפורים מפרי עטם של סופרי ישראל , של משורריה ושל מלחיניה . גן הילדים הישראלי נפתח ביתר שאת לפדגוגיה הפרוגרסיבית ולפסיכולוגיה ההתפתחותית בשימת דגש בזו של פרויד . הדברים באו לידי ביטוי בפריחתם של המשחק החופשי ושל היצירה בצבע ובחומר . הגן הישראלי בשנותיה הראשונות של המדינה היה דל בתכולה ובציוד ושופע חומרים ממוחזרים : צמיגים ואביזרי בית שנזרקו לרשות הרבים נאספו בידי הגננת והילדים בסביבה ונגררו לחצרות הגנים , ושם ה ִפרו את דמיונם היוצר של הילדים . השנים הראשונות של החינוך במדינת ישראל היו שנות התארגנות , התמסדות , חקיקת חוקים והצהרות בדבר מטרות החינוך של מדינת ישראל . בתוך כל אלה התנהל תהליך השתלבותו של גן הילדים ( גן חובה ) במערכת החינוך הממלכתי . נוסדה מועצת ההדרכה לחינוך שלפני בית הספר , וחברותיה היו מפקחות ולמעשה המנהיגות של גני הילדים במדינת ישראל , ושם התחיל פיתוח החזון של החינוך בגיל הרך . הפרק ‘ הילד הישראלי ‘ יעסוק בשנים המכוננות של החינוך בגיל הרך במדינת ישראל הצעירה . הילד טעון הטיפוח המונח ‘ טעון טיפוח ‘ דבק בכמה מילדינו שלא לטובתם . כשהתמודדה החברה בישראל עם משבר החינוך של ילדי העולים , למדנו מעמיתינו בארצות הברית את המונח ‘ מקופחי תרבות ‘ ( Culturally Deprived או Culturally

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר