לוחות

עמוד:10

לוח 4 . 10 זכות הקיום של ישראל כמדינה ציונית , יהודים , , 2013 , 2012 2015 לוח 4 . 11 הגבלות על זכויות האזרח של הערבים , יהודים , , 2012 , 2003 2015 , 2013 לוח 4 . 12 ייחוס אי נאמנות לערבים מתנגדי משטר , יהודים , 2012 , 2003 2015 , 2013 , לוח 4 . 13 העדפה במקרה של ניגוד בין מדינה יהודית למדינה דמוקרטית , יהודים , 2015 , 2013 , 2012 , 2003 לוח 4 . 14 קדימות של מדינה יהודית על פני מדינה דמוקרטית , יהודים , 2015 , 2013 לוח 5 . 1 פתרונות לשאלה הפלסטינית , ערבים ויהודים , , 2012 , 2003 2015 , 2013 לוח 5 . 2 אמון ועמדה כלפי הסכסוך הישראלי ערבי , ערבים ויהודים , 2015 לוח 5 . 3 ישראל והחמאס , ערבים 2015 , 2012 , 2011 לוח 5 . 4 ישראל והקמת מדינה פלסטינית , ערבים ויהודים , 2012 - 2011 לוח 5 . 5 תנאים מסייעים לפתרון השאלה הפלסטינית , יהודים , 2015 לוח 5 . 6 אמונה שהמשא ומתן המתנהל בין ישראל לפלסטינים יוביל להסדר קבע , ערבים ויהודים , 2015 , 2013 לוח 5 . 7 הצדקה של אינתיפאדה שלישית אם יימשך הקיפאון המדיני , ערבים 2015 , 2013 , 2012 לוח 5 . 8 תמיכה בהסכם שלום בין ישראל לפלסטינים שיתעלם מבעיות הערבים בישראל , ערבים , 2015 , 2013 - 2012 לוח 5 . 9 כוחות התנגדות לישראל באזור , ערבים ויהודים , , 2013 - 2011 2015 לוח 5 . 10 האביב הערבי , ערבים ויהודים , 2013 - 2011 לוח 5 . 11 התפתחויות באזור , ערבים , 2015 לוח 5 . 12 דאעש , ערבים , 2015 לוח 5 . 13 השתלבות ישראל באזור , ערבים ויהודים , , 2013 , 2012 , 2003 2015 לוח 5 . 14 זהות אישית כיהודי לעומת זהות אישית כישראלי , יהודים , 2015 , 2013

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר