לוחות

עמוד:9

לוח 3 . 10 הגדרת אמירות שנאמרו במערכת הבחירות לכנסת ב 2015 כגזעניות , ערבים ויהודים , 2015 לוח 3 . 11 הגדרת אמירות שנאמרו במערכת הבחירות לכנסת ב 2015 כגזעניות לפי זרם פוליטי , יהודים , 2015 לוח 3 . 12 איומים קולקטיביים , ערבים , 2015 , 2013 , 2012 , 2003 לוח 3 . 13 איומים אישיים , ערבים , 2015 , 2013 , 2012 , 2003 לוח 3 . 14 איומים קולקטיביים , יהודים , 2015 , 2013 , 2012 , 2003 לוח 3 . 15 זכויות היסטוריות ולאומיות על הארץ , ערבים , , 2012 , 2007 2015 , 2013 לוח 3 . 16 זכויות היסטוריות ולאומיות על הארץ , יהודים , , 2012 , 2011 2015 , 2013 לוח 3 . 17 אשמה בסכסוך בין היהודים לפלסטינים , ערבים ויהודים , , 2003 2015 , 2013 , 2012 לוח 3 . 18 נרטיב הנכבה , ערבים ויהודים , 2015 , 2013 - 2010 , 2003 לוח 3 . 19 נרטיב השואה , ערבים , 2015 , 2013 - 2006 לוח 4 . 1 קבלה של דו קיום , ערבים ויהודים , 2015 , 2013 , 2012 , 2008 לוח 4 . 2 קבלה של זכויות לאומיות , ערבים ויהודים , , 2013 , 2012 , 2003 2015 לוח 4 . 3 זכות הקיום של ישראל כמדינה עצמאית , ערבים , , 2012 , 2003 2015 , 2013 לוח 4 . 4 קבלת זכות הקיום של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית , ערבים , 2015 , 2013 , 2012 , 2003 לוח . 4 . 5 השלמה עם ישראל כמדינה יהודית , ערבים , 2015 , 2013 - 2011 לוח 4 . 6 זכות הקיום של ישראל כמדינה ציונית , ערבים , , 2012 , 2003 2015 , 2013 לוח 4 . 7 השלמה עם ישראל כמדינה ציונית , ערבים , 2015 , 2013 לוח 4 . 8 זכות הקיום של ערבים לחיות בישראל כמיעוט בעל זכויות פרט מלאות , יהודים , 2015 , 2013 , 2012 , 2003 לוח 4 . 9 זכויות קיבוציות אתניות של הערבים בישראל , יהודים , - 2010 2012

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר